TÜTÜN KULLANIM BOZUKLUĞU

TÜTÜN KULLANIM BOZUKLUĞU

A. On iki aylık bir süre içinde, aşağıdakilerden en az ikisi ile kendini gösteren, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da işlevsellikte düşmeye yol açan, sorunlu bir tütün kullanım örüntüsü:

1. Çoğu kez, istendiğinden daha büyük ölçüde ya da daha uzun süreli olarak tütün alınır.

2. Tütün kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya da bir sonuç vermeyen çabalar vardır.

3. Tütün elde etmek, tütün kullanmak ya da yarattığı etkilerden kurtul­ mak için gerekli etkinliklere çok zaman ayrılır.

4. Tütün kullanmaya içinin gitmesi ya da tütün kullanmak için çok büyük bir istek duyma ya da kendini zorlanmış hissetme.

5. İşte, okulda ya da evdeki konumunun gereği olan başlıca yükümlülük­ lerini yerine getirememe ile sonuçlanan, yineleyici tütün kullanımı (örn. işini engelleme).

Tütünün etkilerinin neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici toplumsal ya da kişilerarası sorunlar olmasına karşın tütün kullanımını sürdürme (örn. tütün kullanımıyla ilgili olarak başkalarıyla tartışmalara girme).

Tütün kullanımından ötürü önemli birtakım toplumsal, işle ilgili et­ kinliklerin ya da eğlenme-dinlenme etkinliklerinin bırakılması ya da azaltılması.

Yineleyici bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda tütün kullan­ ma (örn. yatakta sigara içme).

 

TÜTÜN YOKSUNLUĞU

En az birkaç hafta, her gün tütün kullanma.

A tanı ölçütünde tanımlanan tütün kullanımının bırakılmasından ya da ölçüsünün azaltılmasından sonraki 24 saat içinde, aşağıdaki dört (ya da daha çok) belirti ya da bulgunun gelişmesi: Kolay kızma, engellenmişlik duygusu ya da öfke.

2. Bunaltı.

3. Odaklanma güçlüğü.

4. Yeme isteğinde artma.

5. Huzursuzluk.

6. Çökkün duygudurum.

7. Uykusuzluk.

 

Paylaş: