kalbe iğne batması hissi ve çözümleri

Birçok kişi zaman zaman kalbine iğne battığını hisseder. Özellikle stresliyken, kaygılı veya endişeli anlarda bu his daha sık oluşur. Kalbe aniden iğne batma hissi birçok kişiyi telaşa sürükler. Bu his daha çok kalp kriziyle ilişkilendirildiği için birçok kişi kalp krizi yaşıyor olabileceği endişesine kapılır. Oysa kalbe iğne batma hissinin nedenleri içinde sadece yüzde 5 gibi küçük bir oran doğrudan kardiyovasküler bozukluklarla ilgilidir. Kişinin yaşadığı çeşitli psikolojik sorunlar kalbe iğne batma hissinin nedenleri arasında çok daha etkilidir. Çözüm yolları konusunda da kişinin genel psikolojik durumu belirleyici bir rol oynar. Bu yazımızda kalbe iğne batma hissinin nedenleri ve çözüm yolları hakkında faydalı bilgiler paylaşacağız. 

Anksiyete Testi Çöz
İlgili Psikoloğu Bul

Kalbe İğne Batma Hissi Nedir? 

Kısaca ifade edecek olursak kalbe iğne batma hissi bir çeşit uyuşma ve ağrı hissidir. Bu his bazen keskin bir ağrı şeklinde ortaya çıkar. Bazen de karıncalanma şeklinde kendini gösterir. Bazı durumlarda karıncalanmaya sancı da eşlik eder. Kalbe iğne batma hissi belirtileri doğrudan doğruya kalple ilişkili değildir. Kişi örneğin nefes alıp verirken bu hisle karşılaşıyorsa ağrısının kaynağı büyük bir olasılıkla akciğer kaslarıdır. Böyle bir durumda sadece iğne batma hissi yaşamaz. Aynı zamanda da nefes darlığı, balgam gibi şikayetlerle karşılaşır. Kalbe iğne batma hissi öksürük ile birlikte gelişiyorsa bu da yine kaynak olarak akciğeri işaret eder. Kişide ayrıca göğüs ağrısı varsa kişi bu hissi adeta bıçak saplanır gibi hisseder. 

Aslına bakarsanız, vücudumuzun çeşitli bölgelerinde zaman zaman iğne batma veya karıncalanma, ağrı, sancı gibi şikayetlerle karşılaşırız. Fakat bunların her birine aynı derecede tepki vermeyiz. Örneğin bacağımızda veya kolumuzda oluşan iğne batma hissini çoğu zaman önemsemeyiz. Ne var ki kalp çevresinde oluşan iğne batma hissine karşı farkındalıklarımız çok daha yüksektir. Bu gibi durumlarda aklımıza genellikle ilk önce kalp krizi riski gelir. Kalpte iğne batma hissi nedeniyle pek çok insan elini doğal bir refleks olarak kalbine götürür. Kalp üzerinde ovma hareketi yapmanın bu soruna iyi geleceği düşünülür. Gerçekte ise kalbe iğne batma hissinin nedenleri çok nadir durumlarda kalple ilgilidir. Büyük ölçüde psikolojik sorunlara ve kas sıkışması gibi diğer nedenlere işaret eden bu durum karşısında telaşa kapılmamak gerekir. 
Anksiyete Testi Çöz
İlgili Psikoloğu Bul

Kalbe İğne Batma Hissinin Nedenleri Nelerdir? 

Kalpte hissedilen iğne batma hissinin nedenlerini psikolojik ve fizyolojik olmak üzere başlıca iki grupta inceleyebiliriz. Kişinin genel psikolojik durumu aslında tüm organ ve sistemlerinin çalışmasını olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Örneğin yoğun strese maruz kalan kişiler bu hisle daha sık karşılaşır. Fizyolojik açıdan baktığımızda ise kalbe iğne batma hissinin nedenleri arasında kas sağlığı ve kalp sağlığıyla ilgili sorunların ön planda olduğunu görüyoruz. 

Anksiyete Testi Çöz
İlgili Psikoloğu Bul

Psikolojik Açıdan Kalbe İğne Batma Hissinin Nedenleri

Kalbine iğne battığını hisseden kişilerin önemli bir bölümü bu sorunu psikolojik nedenlerden dolayı yaşar. Bu tür durumlar genellikle anlık olarak oluşur ve kısa sürer. Kişinin yaşadığı yoğun stres, kaygı ve endişe, üzüntü, kalbinde iğne batması hissinin oluşmasına neden olabilir. 

Yoğun Stres 

Modern hayatın çalışma ve yaşam koşulları birçok kişinin yoğun strese maruz kalmasına neden olabiliyor. Özellikle iş hayatında artan rekabet koşulları stresi kronik hale getirebiliyor. Yoğun strese maruz kalan kişilerde metabolik faaliyetler düzgün işlemez. Dolaşım, sindirim ve bağışıklık sistemleri zarar görür. Kalp kasları zayıf düşer. Kalbin rutin işleyişi sırasında bile bazı ağrılar oluşabilir. Yoğun stres, metabolizmanın kendini yenileme ve sorun çözme becerisini azaltır. Kalbe iğne batma hissinin nedenleri içinde yoğun stres aslında kişinin tüm hayatını olumsuz etkiler. 

Kaygı ve Endişe 

Hayatımızın çeşitli zaman dilimlerinde kaygı ve endişe düzeyimiz artabiliyor. Aslında her ikisi de bir dereceye kadar metabolizmanın uyum sağlama süreçlerini ifade eder. Ani gelişen olaylar veya alışkın olmadığı durumlar karşısında metabolizma, kişinin uyum sağlama becerisini artırmak ister. Ancak bu değişimlerin bir anda gerçekleşmesi bazen kalpte iğne batma hissinin oluşmasına neden olur. Örneğin sınavdan beklediği sonucu alamadığını öğrenen bir öğrenci, kalbinde bir anda iğne batma hissi duyabilir. Öğrencinin sınav kaygısı bu hisle daha sık karşılaşmasına yol açabilir. Veya otobüse yetişmek için koştuğu halde yetişemeyen bir kişiyi düşünelim. Bu kişi işe geç kalıp azar işiteceğini düşündüğünde kaygı ve endişe düzeyini kontrol etmede zorluk çekebilir. Bu gibi durumlarda kalbe iğne batma hissinin nedenleri doğrudan kalple ilgili değildir.

Üzüntü 

Kişiyi bedenen ve ruhen olumsuz etkileyen duyguların başında üzüntü gelir. Herhangi bir nedenle üzüntü hisseden kişiler kendilerini yalnız, mutsuz veya çaresiz görme eğilimindedir. Üzüntü anında ortaya çıkan psikolojik belirtiler, metabolizmaya “yanlış giden bir şeyler var” mesajı verir. Üzüntü nedeniyle vücudun hemen tüm hormonal dengesi bozulur. Bu durumdan etkilenen organ ve sistemler kalbe iğne batma hissinin nedenleri konusunda etkin olur. Bu gibi durumlarda bu his aslında metabolizmanın üzüntüye verdiği tepkiye işaret eder. 

Anksiyete Testi Çöz
İlgili Psikoloğu Bul

Kas Sağlığı Açısından Kalbe İğne Batma Hissinin Nedenleri 

Omurgalı canlılarda hareketi sağlayan kaslar lif yapılarından meydana gelir. Bu yapılar ilerleyen yaşla birlikte zayıflamaya başlar. Kemikleri birbirine bağlayan lif dokularında sıkışma özellikle 40 yaş ve üzerinde daha yaygındır. Kas sıkışması nedeniyle kişi vücudunun herhangi bir yerinde ağrı veya karıncalanma hissedebilir. Bazen su içerken bile kalbe iğne batma hissiyle karşılaşması mümkündür. Ayrıca suyun boğazınıza kaçması ve göğüs kaslarınızda oluşan ani refleksler de bu hisse neden olabilir. Kas sağlığı açısından ele aldığımızda kalbe iğne batma hissinin nedenleri içinde en önemlileri; 

·      Kas liflerinin zamanla zayıflaması ve aşınması, 


·      İnterkostal sinirlerdeki sıkışma,


·      Ani ve sert hareketler, 


·      Göğüs kaslarını aşırı zorlamaktır. 

Bu bağlamda prekordiyal yakalanma sendromundan da kısaca bahsetmek istiyoruz. İlk olarak Fransız kardiyolog Henri Huchard’ın tanımladığı bu sendromun nedeni tam olarak bilinmese de göğüs bölgesindeki sinirlerin sıkışmasıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor. Bu sinirler içinde en önemlisi interkostal sinirlerdir. Akciğeri göğüs kafesine bağlayan dokular içinde yer alan bu sinirler tüm göğüs çevresini kaplar. Göğüs hareketleri sırasında interkostal sinirlerde sıkışma meydana geldiğinde prekordiyal yakalanma sendromu oluşabiliyor. Bu sendrom çoğu zaman kalple ilişkilendirilmekte. Hatta sinir sıkışmasının şiddetine göre kişi bazen kalbine bıçak batma hissi duyabiliyor. Kalp krizi belirtileri ile en fazla karıştırılan konulardan biri de budur. Oysa interkostal sinir sıkışması sonucu oluşan kalbe iğne batma hissinin nedenleri kalple ilgili değildir. 

Anksiyete Testi Çöz
İlgili Psikoloğu Bul

Kalp Sağlığı Açısından Kalbe İğne Batma Hissinin Nedenleri

Hepimizin bildiği gibi kalbin en önemli görevi kan pompalamaktır. Göğüs bölgemizde yer alan kalbimiz bir dizi kastan meydana gelen bir organdır. Kalp kasları üzerinde çeşitli nedenlerle zaman zaman ağrı veya sancı oluşabilir. Bu nedenlerden bir kısmı psikolojik, bir kısmı da fizyolojiktir. Kalbe iğne batma hissi neden olur diye merak edenler konunun en çok kalp sağlığıyla ilgili yönlerini merak eder. Gerçek şu ki kalp krizinin belirtisi olan ağrılar göğsün ön bölgesini kaplayan ağrılardır. Bu ağrılar önce boyna, ardından sol omza yayılır. Kalbe iğne batma hissinin nedenleri farklı olsa da bu tür bir yayılma gösterdiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu ağrılar belli bir noktayla sınırlı ve batıcı ağrılardır. Ancak şu da bir gerçek ki kardiyovasküler hastalıkları olan kişiler bu konuda daha dezavantajlıdır. Bu kişilerde kalbe iğne batma hissinin nedenleri hakkında daha karmaşık durumlar söz konusudur. 

Kalbe iğne batma hissini en çok yaşayanlar arasında tansiyon hastalarının oranı yüksektir. Nitekim kalbin düzgün şekilde çalışabilmesi için damarlar üzerinde belli bir basınç oluşturması gerekir. Vücudumuzdaki kan basıncı, atardamarlar içindeki kanın basıncını ifade eder. Bu basınca tansiyon denir. Kanın damarlar içinde dolaşması için tansiyona ihtiyaç vardır. Ne var ki ara damarların direncinin azalması veya atardamar çeperinin esnekliğini kaybetmesi, kan dolaşımını olumsuz etkiler. Ayrıca bazen virüsler de kalp kaslarında iltihap meydana getirir. Miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabı da kalbe iğne batma hissinin nedenleri arasındadır. Kalp sağlığı açısından ele aldığımızda kalbe iğne batma hissinin en önemli nedenleri; 


·      Yüksek tansiyon, 


·      Ara damarların direncinin azalması,


·      Atardamar çeperinin esnekliğini kaybetmesi,


·      Kalp kası iltihabı,


·      Damar tıkanıklığı ve kan dolaşımında oluşan sorunlardır.

Kalbine İğne Battığını Hissedenler Neler Yapmalı? 

Kalbinizde iğne batma hissi oluştuğunda her şeyden önce sakin olmalısınız. Durumu serinkanlılıkla değerlendirmeli, kesinlikle panik yapmamalısınız. Aklınıza kötü şeyler getirmemeli, bu durumu hemen kalp kriziyle ilişkilendirmemelisiniz. Gerçekte kalbe iğne batma hissinin nedenleri çoğu zaman kalp hastalıklarıyla ilgisi olmayan nedenlerdir. Bu hissi kalp hastalıklarıyla doğrudan ilişkilendirmek için kalbinizde gerçekten kardiyovasküler bozukluk olması gerekir. Eğer kalp yetmezliği, ritim bozukluğu vb. bir hastalığınız varsa bu durumda böyle bir bağlantı kurabilirsiniz. Ancak yine de sakin ve serinkanlı olmalı, kesinlikle panik yapmamalısınız. Bu noktada doğru davranış şekillerini kısaca şöyle ifade edebiliriz: 

·      Temel risk grupları içinde değilseniz kalbe iğne batma hissini doğrudan kalp hastalıklarıyla ilişkilendirmemelisiniz. 


·      Ağrı belli bir noktayla sınırlı ve yayılmıyorsa kalp krizi endişesine kapılmamalısınız. Göğüs çevrenize ve sol omzunuza doğru ilerliyorsa dikkatli olmalısınız. 


·      Her iki durumda da sakin ve serinkanlı olmalı, kesinlikle panik yapmamalısınız. 


·      Çevrenizde birileri varsa bu durumu paylaşmanız sakinleşmenize yardımcı olabilir. 


·      Kalbe iğne batma hissinin nedenleri ile kalp krizi konusunda çevrenizdekiler panik yapmaya başlamışsa onları da sakinleştirmelisiniz. 


·      Kendinizi iyi hissedinceye kadar hareketlerinizi yavaşlatmalısınız. 


·      Ayaktaysanız oturmalı, elinizde bir şeyler varsa yavaşça bırakmalısınız. 


·      Kendinizi telkin etmeli, sorunların üstesinden geleceğinize inanmalısınız. 


·      Ağrı eğer göğüs bölgenize ve sol omzunuza yayılmaya başlamışsa vakit geçirmeden sağlık kurumuna başvurmalısınız. 


Kalbe İğne Batma Hissi Hangi Durumlarda Tehlikelidir? 

Kalbinizde iğne batma hissiyle karşılaştığınız her durumda sağlık kurumuna başvurmanız gerekmez. Bununla birlikte, kendinizi daha rahat ve güvende hissetmek için dilerseniz sağlık kurumuna başvurabilirsiniz. Fakat bu hisle sıkça karşılaşmaya başlamışsanız ve risk grupları içinde yer alıyorsanız başvurmanızda büyük yarar var. Kalbe iğne batma hissine şu tür şikayetler eşlik ediyorsa, başvuru için vakit kaybetmemelisiniz; 


·      Kalp üzerinde ağırlık hissi ve ritim bozukluğu,


·      Ağrının göğüs bölgesi ve sol omza yayılması,


·      Aşırı terleme ve yoğun su kaybı,


·      Mide bulantısı ve kusma,


·      Sık idrara çıkma, 


·      Kulaklarda çınlama,


·      Nefes darlığı ve solunum güçlüğü,


·      Parmak uçlarında soğuma ve hareket kaybı,


·      Vücudun herhangi bir bölümünde kasılma,


·      Burundan kan gelmesi. 


Temel Risk Grupları Hangileridir?

Bazı durumlarda kalbe iğne batma hissinin nedenleri doğrudan doğruya kalp hastalıklarına işaret eder. Nitekim kalp ve çevresinde sık tekrar eden ve uzun süren ağrıların kalp hastalıklarına işaret etmesi mümkündür. Kalp sağlığıyla ilgili herhangi bir hastalığınız varsa kalbe iğne batma sorunu ile karşılaştığınızda sağlık kurumuna başvurmanızda yarar var. Bu konuda temel risk grupları;

·      60 yaş ve üzeri,


·      Kardiyovasküler hastalık öyküsü olan,


·      Yüksek tansiyon hastaları,


·      Kronik bir rahatsızlığı olan kişilerdir. 

Sağlık kurumuna başvurduğunuzda sizden bazı tetkikleri yaptırmanız istenecektir. Sorunun esas nedeni bu tetkiklerin ardından ortaya çıkar. 

Kalbe İğne Batma Hissinin Çözüm Yolları Nelerdir? 

Bu konuda kesin bir çözüm yolundan bahsetmemiz güçtür. Çözüm konusunda her şeyden önce bu hissin oluşma nedenlerini incelemek gerekir. Bunun için de sağlık kuruluşlarında bazı tetkikleri yaptırmak gerekir. Bu tetkikler içinde en önemlileri EKG ve EKO, göğüs röntgeni ve kan testidir. Gerek olursa bilgisayarlı tomografi ve stres testi de istenebilir. 

Kalbinizde iğne batma hissi sık oluşmaya başladıysa sağlık kurumunda tetkik yaptırmaktan çekinmemelisiniz. Bazı durumlarda psikolojik nedenler ile fizyolojik nedenler iç içe geçer. Beden sağlığı ile ruh sağlığının birbirleri üzerindeki etkileri bu gibi durumlarda daha net ortaya çıkmakta. Kalbe iğne batma hissinin nedenleri çözüm yollarını doğrudan etkiler. Genel olarak baktığımızda, çözüm yolları konusunda şu yöntemlerin faydalı olacağını söyleyebiliriz: 

·      Sizde stres, kaygı ve endişe yaratan olgu ve olaylar hakkında farkındalıklarınızı artırmalısınız. Stres kaynaklı iğne batma hissiyle bu sayede daha kolay baş edebilirsiniz. 


·      İşinizde ve özel hayatınızda yoğun duygu durumlarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Olgu ve olaylara serinkanlılıkla yaklaşmalı, hiçbir şeye ani ve aşırı tepkiler vermemelisiniz. 


·      Hayatınızın hiçbir alanında olumsuzluklara odaklanmamalısınız. Bardağın dolu tarafını da görmeye çalışmak her anlamda iyi gelir.


·      Sağlıklı beslenmeli, gün içinde yeterince hareket etmelisiniz. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı kalp ve kas sağlığıyla ilgili çeşitli sorunların tetikleyicisi olabiliyor.


·      Depresyon, anksiyete, panik atak gibi sorunlarınız varsa psikolojik destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu tür sorunları olanlarda diğer çözüm yolları bazen yetersiz kalıyor. 


·      Kalbe iğne batma hissinin nedenleri bazen medikal bazen de cerrahi tedavi seçeneklerini gündeme getirir. Tedavide ilaç kullanmanın gerekli olup olmadığına doktorunuz karar verecektir. Cerrahi operasyonlar konusunda da karar doktorunuza aittir. 

Psikolojik Nedenlerle Oluşan Kalbe İğne Batma Hissine Terapi İyi Gelir Mi?

Kişinin baş etmekte zorluk çektiği psikolojik sorunlar hakkında terapi desteği alması genel olarak faydalıdır. Ancak bu durum terapi desteğinin tüm sorunları çözeceği anlamına gelmez. Hiçbir terapi şekli psikolojik sorunların çözümü konusunda kesin garanti veremez. Bununla birlikte terapi desteğinin en önemli avantajı, başvurucuya doğru ve etkin çözüm yolları ve öneriler tavsiye etmesidir. Uzman bir psikolog veya danışman eşliğinde başvurucu, sorunlarına objektif bir gözle bakma fırsatı elde eder. Merak ettiği konular hakkında doğru, objektif ve bilimsel bilgilere ulaşır. Böylelikle kulaktan dolma bilgilerin yaratabileceği fiziksel ve psikolojik sorunlardan kendisini korur. 

Kalbe iğne batma hissinin nedenleri ve çözüm yolları konulu bu yazımızı küçük bir hatırlatmayla tamamlamak istiyoruz. Ülkemizin önde gelen online terapi platformu Tappy, dilediğiniz konuda online terapi hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlıyor. Yüz yüze terapiye vakit bulamıyor ve online psikolog hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız, platformumuza üye olabilirsiniz. Çevrimiçi psikolog ve danışmanlarımızdan online terapi randevusu alabilir, böylelikle ihtiyaç duyduğunuz psikolojik desteğe ulaşabilirsiniz. 

Paylaşmak Güzeldir :) 

Anksiyete Testi Çöz
İlgili Psikoloğu Bul
Paylaş: