VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


Başvuru Sahibinin Bilgileri

Ad- Soyad

T.C. Kimlik No

(Yabancılar için uyruğu ve pasaport numarası veya TCKN)

Telefon Numarası

E- posta adresi

Adres

Şirket ile İlişkisi (Personel, Eski Personel, Sistem Kullanıcısı, Hizmet Alan, Üye vs.)

Şirketten Talep Edilen Bilgi

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Bilgi Talebinizi Belirtiniz)

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: