KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”)

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, merkez adresi Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi, No:79/1 Beşiktaş, İstanbul  olan EROM Bilişim ve Telekomünikasyon Ticaret A.Ş. (“EROM Bilişim”) tarafından işletilmekte ve yönetilmekte olan www.usetappy.com, www.usetappy.biz, www.usetappy.us ve TAPPY mobil uygulaması (“Platform”) üzerinden online psikolojik danışmanlık hizmeti veren psikolog, klinik psikolog ve danışmanlar (“Danışman”), anılan psikolojik danışmanlık hizmetlerini alan kullanıcılar (“Üye”) ve EROM Bilişim arasında, Platform’a üyelik koşulları, kullanım şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2.Sözleşmenin Amaç ve Konusu

Sözleşmenin amacı, Platforma üye olan kullanıcıların Platform üzerinden seçtikleri ve randevu aldıkları Danışman’dan, Sözleşmede belirlenen online danışmanlık paketlerinden veya tekli seanslardan birini satın almaları suretiyle online psikolojik danışmanlık hizmeti almalarına ilişkindir. Anılan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin Üyeye en faydalı olacak şekilde verilmesi amacıyla işbu Sözleşme kapsamında Platformun kullanım koşulları ile Danışman ve Üyelerin hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. 

3. Kullanım Şartları ve Üyelik

3.1. Üyelik

3.1.1. Platforma üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kullanıcılar, üyelik için istenen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurarak Platforma üye olabilirler. Üyelik bilgilerinin gönderilmesi akabinde kullanıcıya SMS doğrulama kodu gelecektir. Bu kodun Platforma girilmesi ile üyelik işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kullanıcı, facebook hesabı ile de Platforma üye olabilir. Bu halde, KVKK kapsamında sosyal medya bilgilerinin EROM Bilişimtarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine açık rıza göstermiş olacaktır. Platformun, kullanıcıya ait facebook hesabının şifre ve sair güvenlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.

3.1.2. Danışman olarak Platforma üye olmak isteyen kişiler, “Danışman” tipi üyelik için gerekli bilgi ve belgeleri Platforma eksiksiz ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. Danışman, anılan bilgi ve belgelerin EROM Bilişim tarafından onaylanması akabinde Platform içerisinde hizmet vermeye başlayacaktır. Danışmanlar klinik psikolog ve/veya üniversitelerin psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlikte dahil olmak üzere ilgili lisans veya ön lisans programlarından mezun uzmanlardan oluşmaktadır. Bu titre ve eğitime sahip olmayan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3.1.3. Danışman veya Üyelerin, üyelik esnasında eksik, hatalı veya yanıltıcı bilgi vermesi halinde, bu nedenle doğabilecek sonuçlardan, zarar ve tazminat taleplerinden EROM Bilişim sorumlu olmayacaktır. Üyelik esnasında verilen bilgilerin eksik, hatalı ya da yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, EROM Bilişim’in münferit kanaati doğrultusunda ilgili üyenin hesabı süreli veya süresiz olarak askıya alınabilir veya üyelikten tamamen çıkartılabilir. 

3.1.4. EROM Bilişim, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Danışman ve/veya Üyeleri geçici veya süresiz olarak üyelikten uzaklaştırabilir veya üyelerin Platformdan yararlanmasına son verebilir.

3.2. Kullanım Şartları

3.2.1. Platformun Özellikleri

3.2.1.1. Platform, Türkiye’nin her bir yanında bulundan Üye ve Danışmanların, Üyelerin psikolojik ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birbirlerine erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Üye, Platform içerisindeki arama özelliklerini kullanarak ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği alabileceği Danışman’a ulaşır. Danışmanın çalışma şekline göre sunulan tekli seans ve psikolojik danışmanlık paketlerinden kendisine uygun olanı satın alır ve Danışman’ın iş programında müsait olan tarihe randevu oluşturur. 

3.2.1.2. Online psikolojik danışmanlık seansları “Görüntülü”, “Sesli” ve “Mesajlaşma” metotlarında gerçekleştirilebilir. Seansların süresi, metodu ve ücreti paket ve/veya tekli seans satın alımı esnasında Üye tarafından görüntülenebilir. Üye, Danışman’ın ad soyad bilgilerine, fotoğrafına, eğitim bilgilerine, mesleki tecrübelerine ve akademik yayın bilgilerine ulaşabilecektir. Danışman ise Üye’nin Platforma girdiği herkese açık olan bilgileri görebilecektir. Online psikolojik danışmanlık esnasında taraflar kendi inisiyatiflerinde olmak üzere diledikleri bilgileri paylaşabilirler. 

3.2.1.3. Psikolojik danışmanlık paketlerine ve tekli seanslara ilişkin metot, ücret ve süre bilgileri her bir Danışman bazında ayrı ayrı belirlenmektedir. Üyeler, seçtikleri Danışman’a ait uygun gördükleri paketi veya tekli seansı satın alabilirler. Örneğin, 10’lu Mesajlaşma Paketi (her bir mesajlaşma seansı 45 dk olacak şekilde), 10’lu Sesli Görüşme Paketi (her bir görüşme 60 dk olacak şekilde) veya 10’lu Görüntülü Görüşme Paketi (her bir görüşme 45 dk olacak şekilde) Üye, kendisine uygun olan paketi veya tekli seansı satın aldıktan sonra Danışman’ın 30 günlük programını görüntüleyebilir ve buna göre randevu oluşturur. Randevular en fazla 30 gün en az 1 gün sonrasına oluşturulabilir. Üye, paket veya tekli seans satın aldığı Danışman’ın Platform durumunun “Uygun” olması halinde anlık online psikolojik danışmanlık hizmeti de alabilecektir.

3.2.1.4. Üye, Platform üzerinden satın aldığı tekli seansları veya paket içerisinde yer alan online psikolojik danışmanlık seanslarını satın aldığı tarihten itibaren 1 (bir) sene içerisinde kullanmakla yükümlüdür. Aksi halde, kullanılmamış seansları iptal edilecektir. Üye’nin Danışman’dan kaynaklı sebepler ile psikolojik danışmanlık seanslarını süresi içerisinde kullanamaması halinde, Erom Bilişim’e konuya ilişkin Platform üzerinden yazılı bilgi verecektir. EROM Bilişim, durumu inceleyecek, Danışman ile görüşecek ve uygun görmesi halinde kalan seanslarının kullanımına ilişkin Üye’ye ek süre verebilecektir. 

3.2.1.5. Randevular Danışmanlar tarafından, kullanım hakkının Üye’ye iade edilmesi şartıyla iptal edilebilecektir. Üyeler ise oluşturdukları randevuyu 24 saat öncesinden, kullanım hakkını kaybetmeden iptal edebileceklerdir. Bu halde, Üye’nin tercihine bağlı olarak ücret iadesi gerçekleştirilecek veya kullanım hakkı iade edilecektir. Üye tarafından 24 saatten yakın randevuların iptal edilmesi halinde ilgili seans yapılmış sayılacak ve Üye’nin kullanım hakkından düşülecektir. 

3.2.1.6. Online psikolojik danışmanlık seansı, süresi dolmadan Üye veya Danışman tarafından sona erdirilebilir. Üye’nin süre dolmadan seansı sonlandırması halinde hizmeti almış sayılır ve ilgili seans kullanım hakkından düşülür. Danışmanın süre dolmadan seansı sonlandırması halinde ise hizmet alınmış sayılmaz ve ilgili seans Üye’nin kullanım hakkından düşülmez. Seans esnasında, Üye’nin hukuka ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunması ve müstehcenlik, hakaret, istismar, taciz ve benzeri nitelikte davranışlar sergilemesi halinde Danışman’ın seansı sona erdirme hakkı mevcuttur. Bu halde, anılan seans tamamlanmış sayılır ve ücret veya hak iadesi yapılmaz. Seansın, bağlantıdan kaynaklı sebeplerle sona ermesi halinde Platform otomatik olarak bağlantı problemlerini gidermeye çalışır. Kullanıcıların kendilerinden kaynaklı sebeplerle tekrar bağlanamaması halinde seans hakkı kullanılmış sayılır ve ücret veya seans hakkı iade edilmez. Bağlantı probleminin Platform veya Danışman’dan kaynaklanması halinde seans hakkı Üye’nin paketine iade edilir.  

3.2.1.7. Online psikolojik danışmanlık seanslarının üç türü de Platform üzerinden gerçekleştirilir. Taraflar, satın alınan paketin veya tekli seansı türüne göre Platform içerisinde görüntülü, sesli ya da sadece mesajlaşma yolu ile iletişim kurabilir. Taraflar birbirleri ile şahsi iletişim kanalları yolluyla irtibat kurmayacağını, Platform üzerinden satın alınan psikolojik danışmanlık seanslarının yine Platform kapsamındaki iletişim seçenekleri gerçekleştirileceğini, aksi halde EROM Bilişim’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve taraflara karşı her türlü yasal hakkının saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

3.2.1.8. Platform üzerinden gerçekleştirilen görüntülü, sesli veya yazılı psikolojik danışmanlık seanslarının kaydı yapılmamaktadır. Üye ve Danışman haricinde hiç kimsenin seanslara ve seans sonrası Danışman’ın seansa ilişkin tuttuğu notlara erişimi bulunmamaktadır. 

3.2.1.9. Üye, gerçekleştirilen online psikolojik danışmanlık seansına ilişkin Danışman’ın kendisine ve seansa ilişkin notlar tutabileceğini ve bu notların Danışman’ın Platform içerisindeki hesabına işleneceğini kabul eder. Anılan notlara, Platform üzerinden Danışman haricinde kimsenin erişimi bulunmamaktadır. 

3.2.1.10. Tamamlanan seanslarından sonra Üyeler, Danışmanları ve gerçekleştirilen online psikolojik danışmanlık seansını değerlendirmek için 1-10 arası puan verebilir ve değerlendirmelerini içeren yorumlar yazabilir. Danışmanlar, ilgili değerlendirme yazılarına cevap verebilirler. Yorum ve değerlendirmeler öncelikle EROM Bilişim’in onayına düşer. Hakaret, argo, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler içermeyen yorumlar EROM BİLİŞİM tarafından onaylandıktan sonra Platformda -Danışmanın ve Üye’nin profilinde- görünür. EROM Bilişim tarafından onaylanan yorum ve değerlendirmeler sonradan silinemez ve değiştirilemez. 

3.2.1.11. Platform üzerinden Üyelerin ücretsiz olarak uygulayabileceği çoktan seçmeli, tek seçimli veya çok sorulu psikolojik testler oluşturulabilir. Bu testlerin sonucunda çıkan değerlendirme herhangi bir tanı, teşhis, tespit anlamı taşımamakta olup test sonuçları Platforma kaydedilmemektedir.  Üyeler testleri birden fazla kez uygulayabilirler. 

3.2.1.12. Üyeler ve Danışmanlar online psikolojik danışmanlık seansın içeriğine veya kullanıcılara karşı şikâyette bulunabilir. İlgili şikayetler EROM Bilişim tarafından incelenir ve şiddet, argo, hakaret, müstehcenlik içeren içeriklerin tespit edilmesi halinde gerekli aksiyonlar alınır. EROM Bilişim, gerekli görmesi halinde kullanıcı hesabını süreli veya süresiz olarak askıya alabilir, silebilir ve Platforma erişimini engelleyebilir. 

3.2.1.13. Platform üzerinden yapılacak satın alımlarda ve kart saklama alt yapısı olarak Iyzico ödeme Platform kullanılır. Satın alma gerçekleştirilirken Üye’nin ilgili ödeme aracında kayıtlı olan telefon numarasına onay SMS gider. SMS içerisinde bildirilen kodun Platforma girilmesi halinde ödeme tamamlanır. Üyeler satın alma esnasında kart bilgilerini saklama seçeneğini tercih ederek bir sonraki alışverişlerinde aynı kart bilgisini kullanarak hızlıca satın alma işlemi yapabilirler. Bu halde, Üye açık rıza beyanı vererek kart bilgilerinin Platform üzerinden işlenmesine ve üyelik süresi boyunca veya kart bilgilerinin silinmesi talebinde bulunana kadar muhafaza edilmesine muvafakat etmektedir. Ödeme işlemleri esnasında, işlemin gerçekleştirilebilmesine ilişkin Üye’den istenen bilgilere ve kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.dir. Üye, işbu madde kapsamında bulunacağı hak ve taleplerinin tek muhatabının

İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olduğunu, bu hususta EROM Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.2. EROM Bilişim, Platform üzerinden verilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sahibi veya sağlayıcısı olmayıp, anılan hizmetlerin verilmesi ve alınmasına ilişkin Platformu işletmekten başka bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Platformu kullanan üyeler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek ve bu içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla, tespit etmekle ve hukuken gerekli yollara başvurmakla yükümlü değildir. 

3.2.3. EROM Bilişim, Danışman ve Üyeyi işbu Sözleşmenin amaç ve konusu doğrultusunda Platform üzerinden bir araya getirmekte olup, kullanıcıların Platform içerisindeki eylemlerinden, online psikolojik danışmanlık seanslarının içeriğinden ve nedenle doğabilecek uyuşmazlıklardan sorumlu değildir. Danışman, Üye ve sair Platform kullanıcılarının, Platform kapsamında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Platform üzerinden verilen danışmanlık hizmetlerine ilişkin her türlü sorumluk Danışman’a aittir. 

3.2.4. Üye’nin yasal olarak reşit olmaması halinde, ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarında online psikolojik danışmanlık hizmeti verilmez. Üye, yukarıda sayılan durumların içinde olmadığını ve hizmetin sınırlarının farkında olduğunu kabul ve beyan eder. Üye’nin, yaşı, psikolojik durumu, ilaç kullanımı vb. hususlarda Danışman’ı yanılttığı durumlarda meydana gelebilecek sorunlardan Danışman ve EROM Bilişim sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde EROM Bilişim’in hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

3.2.5. Danışman ve Üye, Platform kapsamında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz. Herhangi bir kullanıcının Platform üzerinden diğer kullanıcılara veyahut EROM Bilişim’e yönelik yürürlükteki mevzuata, genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde, EROM Bilişim’in gerekli şikâyet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere başvurma hakkı mevcuttur. 

3.2.6. EROM Bilişim’in online psikolojik danışmanlık seansı esnasında yapılan yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelere dair herhangi bir bilgisi, erişimi veya müdahale hakkı bulunmamaktadır. Taraflar, bu sebeple doğabilecek her türlü ihtilafta ilgili seans katılımcılarının birbirlerine karşı yükümlü olduğunu, EROM Bilişim’in bu yönde herhangi bir uyuşmazlığa taraf gösterilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.   

3.2.7. EROM Bilişim, Platform üzerinden farklı üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği web sitelerine ve/veya mecralara, dosyalara veya içeriklere yönlendiren bağlantı ("link") verebilir. Bu bağlantılar, Platform faaliyetleri kapsamında kullanıcılara fayda sağlayabileceği düşünülen bağlantılar olup, erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Anılan bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EROM Bilişim’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

3.2.8. Taraflar, EROM BİLİŞİM’in Platformu ve/veya Platform kullanıcılarının üyeliklerini her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın süreli veya süresiz olarak askıya alabileceğini, üyeliği sonlandırabileceğini ve Platforma erişimini engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. EROM BİLİŞİM, işbu Sözleşme’de düzenlenen şartların veya yürürlükteki mevzuat hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ederse, bu yönde gerekli inceleme ve soruşturmayı yürütebilir, üyeliği sona erdirmekte dahil olmak üzere gerekli her türlü aksiyonları alabilir. Bu husus EROM BİLİŞİM’in hakkı olmakla birlikte, EROM BİLİŞİM üzerinde herhangi bir yükümlülük tesis etmemektedir. 

3.2.9. Danışman ve Üye, birbirlerine Platform aracılığı ile eriştiklerini, ahlak, etik ve hukuk kuralları uyarınca Platform haricinde bir platformda Platform kısmen veya tamamen devre dışı bırakacak şekilde ilişki kurmayacaklarını, farklı ücretlendirme ve ödeme koşulları üzerine anlaşmayacaklarını, aksi halde EROM BİLİŞİM’in kendilerinden her türlü zarar, tazminat ve sair hak ve talepte bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2.10. Platformda yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları EROM BİLİŞİM’e veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Platformun ziyaret edilmesi, Platforma üye olunması ve/veya Platform hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda EROM BİLİŞİM dışındaki üçüncü kişilere herhangi bir hak tesis etmez.

3.2.11. EROM BİLİŞİM, Danışman ve Üye hukuken birbirinden bağımsız ve ayrı taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

3.2.12. Platformda yer alan yazılı ve görsel bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform kullanıcıları gerek bu eylemler ile gerekse de başka yollarla EROM BİLİŞİM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Platformun bütünü veya bir kısmı başka mecralarda EROM BİLİŞİM’in yazılı izni olmadan kullanılamaz. 

3.2.13. EROM BİLİŞİM, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Platforma üye olma aşamasında istenen kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımakta olup, bunun haricinde ödeme işlemleri, online psikolojik danışmanlık seansı veya Danışman ve Üye’nin ikili görüşmeleri esnasında paylaşılan, Danışman tarafından talep edilen ve/veya Üye tarafından kendi inisiyatifi ile paylaşılan, kaydedilen, işlenen, muhafaza edilen kişisel veriler bakımından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Platform üzerinden yayınlanan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Veri Saklama ve İmha Politikası, Çerez Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, Danışman ve Üye tarafından verilen açık rıza, onay ve kabul beyanları bunların her biri için geçerli sayılmaktadır. 

3.2.14. Danışman, Üye ve diğer Platform kullanıcılarına EROM BİLİŞİM tarafından tanıtım, reklam, pazarlama, memnuniyet ölçümü ve bilgilendirme mail veya mesajları gönderilebilmektedir. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Platformun faaliyet gösterdiği her mecrada EROM BİLİŞİM tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler. EROM BİLİŞİM’in Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üyelere dair kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı saklıdır.

3.2.15. EROM BİLİŞİM, her zaman herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmadan işbu Sözleşmeyi ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinleri kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Danışman ve Üye ve diğer Platform kullanıcıları ile ziyaretçileri belli aralıklarla bu metinleri kontrol ederek varsa yapılan değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Üyeler, Platforma üye olurken kendisinden istenen bilgileri eksiksiz, tam ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek zarar ve uyuşmazlıklardan Üye sorumludur. Üye’nin Platforma üye olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış olduğunun tespit edilmesi halinde, EROM BİLİŞİM tarafından üyeliği sona erdirilebilir veya askıya alınabilir. Bu nedenle ortaya çıkabilecek zararlardan da Üye münferiden sorumludur. 

4.1.2. Üye, Platforma üye olurken işbu Sözleşme’de dahil olmak üzere Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni de dikkatlice okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Platform üzerinden üyelik oluşturması, anılan metinlerin kabul edildiği ve onaylandığı anlamına gelmektedir. 

4.1.3. Üye, Platforma üyelik esnasında şifre ve kullanıcı adının belirlenmesi ile korunmasından kendisi sorumlu olup, bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerektiğinin bilincindedir. Aksi halde, üyelik hesabının kendi kusuru nedeniyle üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. EROM BİLİŞİM bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat dahil olmak üzere uğrayacağı tüm zararları Üye’den talep etme hakkına sahiptir.

4.1.4. Üye, Platform üzerinden gerçekleştirdiği online psikolojik danışmanlık seansına ilişkin EROM BİLİŞİM’in hiçbir yükümlülüğü olmadığını, Platform üzerindeki eylem ve aksiyonlarından, Danışman’a veya sair üçüncü kişilere karşı münferiden sorumlu olduğunu, kendi eylemleri sebebiyle EROM BİLİŞİM’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.5. Üye, Platform üzerinden satın aldığı online psikolojik danışmanlık seanslarına ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Danışman olduğunu, EROM BİLİŞİM’in seansların gerçekleştirilme şekli ve içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi, erişim ve yükümlülüğünün olmadığını, bu hususta öne süreceği hak ve taleplerinde EROM BİLİŞİM’i taraf gösteremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.6. Üye, Platform üzerinden yaptığı satın almaların ve ödeme işlemlerinin İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini, ödeme işlemlerine karşı her türlü sorumluluğun İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.de olduğunu, bu hususta doğabilecek her türlü husumetin tek muhatabının İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olacağını ve bu kapsamda EROM Bilişim’den herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.7. Üye, Platformu kullanırken işbu Sözleşme’ye ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinlere uygun davranacağını, yürürlükteki mevzuat hükümlerine, ahlak ve etik kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, aksi halde bu sebeple doğacak her türlü hak ve taleplerden münferiden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.8. Üye, online psikolojik danışmanlık seansları esnasında paylaşacağı her türlü bilgi ve belgeyi kendi inisiyatifi ve özgür iradesi ile paylaştığını ve online psikolojik danışmanlık seanslarının yönetimden, sonuçlarından ve içeriğinden EROM BİLİŞİM’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.1.9. Üye, Danışman ile kurduğu iletişim kapsamında Platform haricinde bir platformda ve/veya Platform kuralları dışında hizmet almayı teklif etmeyeceğini, EROM BİLİŞİM’i aradan çıkarmak amacıyla Platform üzerinden belirlenen ücretlendirme ve ödeme koşullarından farklı hizmet almayacağını, Danışman’dan kendisine bu yönde bir teklif veya bilgilendirme gelmesi halinde bu hususu derhal EROM BİLİŞİM’e bildireceğini, aksi halde EROM BİLİŞİM nezdinde doğabilecek her türlü zarardan ve EROM BİLİŞİM’in bu yönde öne süreceği cezai şart bedeli dahil olmak üzere her türlü hak ve talepten sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.10. Üye, Platform kapsamında yer alan Danışman bilgilerinin Danışman’ın EROM BİLİŞİM’e sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda düzenlendiğini, EROM BİLİŞİM’in Danışman’ın kendisine sunduğu bilgi ve belgeleri araştırma, kontrol etme, teyit etme ve onaylama yükümlüğünün bulunmadığını, bu yönde doğabilecek her türlü zarardan Danışman’ın münferiden sorumlu olduğunu kabul eder. EROM BİLİŞİM, Danışman’ın güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

4.2. Danışman’ın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Danışman, Platform üzerinden verdiği online psikolojik danışmanlık hizmetlerinin meslek etik ve ahlakına uygun, nitelikli, azami dikkat ve özeni göstererek, Üye’ye azami faydayı sağlayacak şekilde, zamanında ve Üye ile kararlaştırılan şekilde sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2. Danışman, Platforma üye olurken kendisinden istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz, tam ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek her türlü zarar ve uyuşmazlıklardan Danışman Üye’ye ve EROM BİLİŞİM’e karşı münferiden sorumludur. 

4.2.3. Danışman, Platforma üye olurken işbu Sözleşme’de dahil olmak üzere Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Veri Saklama ve İmha Politikasını, Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni de dikkatlice okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Danışman’ın Platform üzerinden üyelik oluşturması, anılan metinlerin kabul edildiği ve onaylandığı anlamına gelmektedir. 

4.2.4. Danışman, Platform üzerinden verdiği online psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin EROM BİLİŞİM’in hiçbir yükümlülüğü olmadığını, Üyeler ile kurduğu her türlü iletişim de dahil olmak üzere Platform üzerindeki tüm eylem ve aksiyonlarından, Üye’ye ve/veya sair üçüncü kişilere karşı münferiden sorumlu olduğunu, kendi eylemleri sebebiyle EROM BİLİŞİM’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.5. Danışman, Platformu kullanırken işbu Sözleşme’ye ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinlere uygun davranacağını, yürürlükteki mevzuat hükümlerine, meslek ahlak ve etik kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, aksi halde bu sebeple Üye, EROM BİLİŞİM ve sair üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü hak ve taleplerden münferiden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.6. Danışman, Üye ile yapacağı online psikolojik danışmanlık seansı esnasında uzaktan görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir. Danışman, Üye’ye psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikolojik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir. Aksi halde doğabilecek sorunlardan EROM BİLİŞİM sorumlu olmayacaktır. 

4.2.7. Danışman, Platform üzerinden verdiği online psikolojik danışmanlık hizmetleri esnasında Üye’den talep ettiği ve/veya Üye’nin kendi insiyatifi ile paylaştığı her türlü bilgi ve belgeye karşı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olduğunu, kendisinden danışmanlık alan Üye’ye ilişkin tuttuğu notlar da dahil olmak üzere, anılan bilgi ve belgelerin işlenmesinden, muhafaza edilmesinden, üçüncü kişiler ile paylaşılmasından, yok edilmesinden, anılan bilgilerin güvenli olarak saklanmasından münferiden sorumlu olduğunu, bu yönde Üye, EROM BİLİŞİM veya sair üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü hak ve talebin tek muhatabı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.8. Danışman, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışman, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üye’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Üye ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talebe ilişkin EROM BİLİŞİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.9. Danışman, Üye ile kurduğu iletişim kapsamında Platform haricinde bir platformda ve/veya Platform kuralları dışında hizmet vermeyi teklif etmeyeceğini, EROM BİLİŞİM’i aradan çıkarmak amacıyla Platform üzerinden belirlenen ücretlendirme ve ödeme koşullarından farklı hizmet vermeyeceğini, Üye’den kendisine bu yönde bir teklif veya bilgilendirme gelmesi halinde bu hususu derhal EROM BİLİŞİM’e bildireceğini, aksi halde EROM BİLİŞİM nezdinde doğabilecek her türlü zarardan ve EROM BİLİŞİM’in bu yönde öne süreceği cezai şart bedeli dahil olmak üzere her türlü hak ve talepten sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2.10. Danışman, Platform üzerinden vereceği hizmetlere ilişkin hizmetin türünü (sesli, görüntülü, yazılı), sayısını (paket içerisindeki görüşme sayısını) ve ücretlendirmeyi EROM BİLİŞİM’in öne sürdüğü kriterler çerçevesinde belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, Üye tarafından satın alınan seans paketine ilişkin sonradan değişiklik yapılamaz. 

5.Cezai Şart

İşbu Sözleşme’nin kabul ve onayı ile birlikte, Danışman ve Üye online psikolojik danışmanlık seansları da dahil olmak üzere birbirleri ile kuracakları her türlü iletişimi Platform üzerinden gerçekleştireceklerini, Platform devre dışı bırakacak ve farklı ücretlendirme ile ödeme koşulları sağlayacak eylem, teklif, yönlendirme ve bilgilendirmede bulunmayacaklarını, aksi halde cezai şart bedeli olarak 50.000 TL’yi EROM BİLİŞİM’e ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu maddede yer alan cezai şart bedelinin ödenmesi, EROM BİLİŞİM’in kanundan doğan diğer hak ve tazminat taleplerine halel getirmeyecektir. 

6.Süre ve Fesih 

Sözleşme, Platforma üyeliğin gerçekleştiği tarihte başlayacak olup üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdirilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Danışman ve Üye, Platform üzerinde kullanıcı hesapları mevcut olduğu müddetçe Sözleşme’nin yürürlükte olduğunu kabul ederler. 

EROM BİLİŞİM, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden Danışman ve Üye’nin kullanıcı hesabını tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir. 

7.Ücretlendirme ve Ödeme

7.1. Platform üzerinden verilen online psikolojik danışmanlık paketlerine ve tekli seansa ait ücretlendirme satın almanın gerçekleştirildiği tarihte Platformda göründüğü şekilde olacaktır. Üye’nin EROM BİLİŞİM’e veya Danışmana karşı psikolojik danışmanlık paketi ücretinden başka bir ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

7.2. EROM BİLİŞİM, online psikolojik danışmanlık paketlerine ait ücretlendirmeyi tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir. EROM BİLİŞİM’in Platform üzerinden satılan ürünlere ilişkin indirim ve kampanya yapma hakları saklıdır. Üye tarafından satın alınan pakete ilişkin, geçmişe yürüyen ücret değişikliği yapılamaz. 

7.3.Ödemeler, Platform üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Ödeme ve kart saklama hizmetlerine ilişkin olarak Iyzico Platform kullanılmaktadır. Üye, ödeme yapılan kart bilgilerinin saklanmasını Platform üzerinden sunulan onayları vererek sağlayabilir. Bu halde, Üye kart bilgilerinin işlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerekli hallerde üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık rıza vermiş sayılır. Üye her zaman Platform üzerinden verdiği onayı kaldırarak kart bilgilerinin silinmesini talep edebilir. 

7.4.Üye, Platform üzerinden yaptığı satın almaların ve ödeme işlemlerinin İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini, ödeme işlemlerine karşı her türlü sorumluluğun İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.de olduğunu, bu hususta doğabilecek her türlü husumetin tek muhatabının İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olacağını ve bu kapsamda EROM Bilişim’den herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.5.Platform kapsamında sunulan online psikolojik danışmanlık hizmetleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında yer aldığından Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 15/1-ğ maddesi uyarınca Üye’nin cayma hakkı bulunmamaktadır. Üye tarafından satın alma esnasında onaylanacak Mesafeli Satış Sözleşmesi ve işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen haller haricinde ücret iadesi, satış iptali ve/veya seans hakkı iadesi yapılmayacaktır. Taraflar, bu hususta açıkça bilgilendiklerini ve bu hükmü kabul ederek Platform üzerinden işlem gerçekleştireceğini kabul ve beyan ederler. 

8.Mücbir Sebep

Taraflar, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve/veya yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, EROM BİLİŞİM nezdinde gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için EROM BİLİŞİM’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

9.Muhtelif Hükümler

10.1  Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o hakkın (ilgili durumda ve/veya müteakip benzer ya da aynı durumlarda) kullanılmasından feragat edildiği anlamına gelmez.

10.2  Danışman ve Üye, EROM BİLİŞİM’in önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini ya da borç ve alacaklarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez. 

10.3  Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri Danışman ve Üyeler için kullanıcı hesaplarında yer alan adres bilgilerini değiştirmedikçe, Platformda mevcut adrese yapılacak tebligat ilgili Tarafa yapılmış sayılır. Tebligatlar, noter kanalı ile veya tarafların Platformda yer alan e-mail adreslerine gönderilen elektronik posta ile yapılır. 

10.4  Sözleşmenin herhangi bir maddesi, yürürlükteki mevzuat değişiklikleri veya yenilikleri ile yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. EROM BİLİŞİM, geçersiz kılınan maddenin yerine tek taraflı olarak duruma en uygun yeni bir düzenleme yapma hakkına sahiptir. 

10.5  İşbu Sözleşme’nin ekleri olan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Veri Saklama ve İmha Politikası, Yurtdışına Veri Aktarımına ilişkin Aydınlatma Metni Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil ederler ve Sözleşme’nin yorumlanması ile uygulanmasında işbu Sözleşme tüm ekleri ile birlikte değerlendirilir. İşbu Sözleşme ile ekler arasında herhangi bir çelişki olması halinde öncelikli olarak Sözleşme hükümleri esas alınacaktır.

11.Gizlilik 

Taraflar, Sözleşmeye konu hizmetlerin alınması ve verilmesi esnasında birbirlerine ilişkin edindikleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdürler. Bununla birlikte, Danışman ve Üye arasındaki bilgi alışverişine EROM BİLİŞİM’in herhangi bir erişimi bulunmamakla birlikte, anılan taraflar gizlilik bakımından birbirlerine karşı münferiden sorumlu bulunmaktadırlar. 

EROM BİLİŞİM’in kanundan doğan gizlilik yükümlülüğünü işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasında düzenlenmiştir. Taraflar, Sözleşme’yi onaylarken anılan metinlere de onay verdiklerini ve açık rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğü Sözleşme sona erse dahi devam edecektir. 

12.Uyuşmazlıkların Halli ve Uygulanacak Hukuk 

İşbu Sözleşme hükümleri ve uygulaması Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık öncelikle sulh yolu ile çözümlenmeye çalışılacak, başarılı olunamazsa uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınacaktır.