TOPLUMDIŞI (ANTİSOSYAL) KİŞİLİK BOZUKLUĞU


1.   Aşağıdakilerden üçü (ya da daha çoğu) ile belirli, 15 yaşından beri sürege­ len, başkalarının haklarını umursamayan ve çiğneyen yaygın bir örüntü: 


1.   Tutuklanmasına yol açan yineleyici eylemlerde bulunmakla belirli ol­ mak üzere, yasal yükümlülüklere uymama. 

2.   Sık sık yalan söyleme, takma adlar kullanma ya da kişisel çıkarı ya da zevki için başkalarını dolandırma ile belirli düzmecilik (sahtekârlık). 

3.   Dürtüsellik ya da geleceğini tasarlamama. 

4.   Sık sık kavga dövüşlere katılma ya da başkalarının hakkına el uzatma ile belirli olmak üzere sinirlilik ve saldırganlık. 

5.   Kendisinin ya da başkalarının güvenliğini umursamama. 

6.   Sürekli bir işinin olmaması ya da parasal yükümlülüklerini yerine getir­ meme ile belirli, sürekli bir sorumsuzluk. 

7.   Başkasını incitmesi, başkasına kötü davranması ya da başkasından çalması durumunda aldırmazlık gösterme ya da yaptıklarına kendince bir kılıf uydurma ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmeme (piş­manlık duymama). 

8.   Kişi en az 18 yaşındadır.

9.   15 yaşından önce davranım bozukluğu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır. 

 

Paylaş: