Sürekli Ölümü Düşünmek Hastalık Mıdır?

Kişilerin kendi ölümlerine fazla odaklanması ve bununla ilgili korku, stres içerisinde olması durumuna tanatofobi denmektedir. Ölümle bağlantılı olarak “kaç ya da savaş” içgüdüsü fazlaca hakimdir. Bundan kaynaklı olarak anksiyete ve panik atak durumları gözlenebilmektedir. Hayatı oldukça olumsuz yönde etkileyen ve kısıtlayan bu durumun çözülmesi yaşamda büyük rahatlık sağlamaktadır. Ölüm korkusunun fazlalaşması ile birlikte kişiler, kendileri ve çevreleri için zararlı ölçüde savunmacı bir yapı içerisine girmektedir. Yaşamının her anında anksiyete ölüm korkusu ile bağlantılı olarak fazlaca hazırlıklı olmak, kontrolün asla elden bırakılmaması gibi durumlarla karşılaşılır. Ölüm korkusunun yükselmesi beraberinden depresyon, günlük yaşama karışamama gibi sorunlara neden olabilmektedir.Sürekli ölümü düşünmek hastalık mıdır? Noktasında buradaki sürekliliği iyi değerlendirmek önemlidir. İnsan gerekli ve oldukça doğal olarak bir patlama, düşme tehlikesi, saldırıya uğrama, vahşi hayvanla karşılaşma durumlarında ölüm korkusu hissetmektedir. Bu durumlarda hissedilen ölüm korkusu, yaşama tutunmak için gerekli kaçma ya da savaşma durumunu yaratmayı sağlamaktadır. Dolayısıyla ölüm korkusu her canlı için söz konusu olan ve yaşamda kalma şansının oluşmasını sağlayan doğal bir durumdur. Kişiler ölüm tehlikesiyle karşılaştıklarında kendilerini savunmak için savaşmakta ya da tehlikeden uzaklaşmak için kaçmayı tercih etmektedir.

Öteki yandan anksiyete ölüm korkusu ve ölüm korkusunun yüksek boyutlara ulaşmış hallerinde kişiler günlük yaşantıyı sıkıntıya atacak, tavırlarını olumsuz yönde etkileyecek, devamlı olarak endişeli olmalarını sağlayacak bir durum içerisinde olmaktadırlar. Direkt olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, pek çok açıdan kişinin kendisini ve çevresini kısıtlamasına hatta yalnızlaşmasına neden olan bu durumu çözmek önemli faydalar sağlamaktadır. Sürekli ölümü düşünmek hastalık mıdır? Sorusunu yanıtlayabilmek için kişilerin kendilerine yaşamları içerisinde sürekli olarak ölüm korkusu yaşayıp yaşamadıklarını sormaları gerekmektedir.

Günlük yaşam içerisinde tanatafobi yani ölüm korkusunun olumsuz etkilerinden korunabilmek ve bu sorundan kurtulabilmek için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Sorunun tam olarak anlaşılabilmesi ve kişiye en uygun çözümlerin sunulabilmesi için destek almak oldukça etkili bir yol olarak kendisini göstermektedir. 

Paylaş: