SOMATOFORM DISORDERS

SOMATİZASYON BOZUKLUĞU 

Somatizasyon bozukluğu çoklu bedensel yakınmaların olduğu psikolojik kökenli bir tanıdır. Somatizasyon Bozukluğu eski çağlardan beri Histeri olarak tanımlanmış, 1960 larda Briquet Sendromu olarak adlandırılmıştır. Ancak son yıllarda Somatizasyon Bozukluğu adı altında ele alınmıştır.

A. Birkaç yıllık bir dönem içinde ortaya çıkan, tedavi arayışları ya da toplumsal, mesleki ya da işlevselliğin diğer alanlarında bozulma ile sonuçlanan ve 30 yaşından önce başlayan çok sayıda fizik yakınma öyküsünün olması.

 B. Aşağıdaki tanı ölçütlerinden her biri karşılanmış olmalıdır, herhangi tek bir belirti bu hastalığın gidişi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. 

1-Dört ağrı semptomu: En az 4 ayrı yer ya da işlevle ilişkili ağrı öyküsünün olması.(Örneğin; baş ağrısı, karın, sırt, eklemler, ekstremiteler, göğüs, rektum, menstruasyon sırasında, cinsel ilişki sırasında ya da idrar yapma sırasında.)

2-İki gastrointestinal (mide-bağırsak ) semptom: Ağrı dışında en az iki gastrointestinal belirti öyküsünün bulunması (örneğin; bulantı, şişkinlik, gebelik dışında kusma, diyare ya da birçok yiyeceğin dokunması.) 

3- Bir cinsel semptom: Ağrı dışında en az bir cinsel ya da üreme organlarıyla ilgili belirti öyküsünün olması, (örneğin cinsel ilgisizlik, erektil ya da ejakulatuvar işlev bozukluğu,menstruasyonların düzensiz olması, aşırı menstrüel kanama, gebelik boyunca kusma)

4- Bir psödonörolojik semptom: Ağrıyla sınırlı olamayan ve nörolojik bir durumu düşündüren en az bir semptom ya da defisit öyküsünün bulunması (örneğin, koordinasyon ya da denge gibi konversiyon belirtileri, felç ya da belirli bir bölgede güç yitimi, yutma güçlüğü ya da boğazda düğümlenme duygusu, afoni, üriner retansiyon, varsanılar, dokunma ya da ağrı duyumu yitimi, çift görme, körlük, sağırlık, katılmalar, amnezi gibi disosiyatif semptomlar; bayılma dışında bilinç yitimi.)

KONVERSİYON BOZUKLUĞU 

Konversiyonun kelime anlamı “döndürme” ya da “dönüştürme”dir. Bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar.Bedensel belirti bozuklukları arasında en sık görülendir.Bu bozukluk kişide altta yatan herhangi bir fiziksel sorun olmaksızın bayılma, duyu kaybı ya da felç gibi nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Bu belirtiler kişinin kontrolü dışında ortaya çıkar. Konversiyon bozukluğunda bayılmalar, kasılmalar, felçler, ayakta duramama, el ve ayakta his kaybı, mutizm görülebilir.Belirtiler nörolojik hastalık belirtilerine de benzediğinden dolayı nörolojik hastalıkların dışlanması gerekmektedir.

Paylaş: