ŞİZOİD VE ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

 A. Aşağıdakilerden dördü (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte baş­ layan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, toplumsal ilişkilerden kopma ve kişilerarası ortamlarda duygularını kısıtlı gösterme, yaygın örüntüsü: Ailenin bir üyesi olmak da içinde olmak üzere, ne yakın ilişkilere girmek ister, ne de yakın ilişkilerden hoşlanır. Neredeyse her zaman tek başına etkinlikte bulunmayı yeğler. Bir başkasıyla cinsel yakınlaşmaya, duysa bile, çok az ilgi duyar. Alsa bile, çok az etkinlikten zevk alır. Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur. Başkalarının övgülerine ya da yergilerine aldırmaz. Duygusal olarak soğuktur, kopuktur ya da tekdüze bir duygulanımı vardır.

 

ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 

Aşağıdakilerden beşi (ya da daha çoğu) ile belirli, erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, yakın ilişkilerde birden bir rahatsızlık duyma ve yakın ilişkiye girme yeterliğinin düşük olması ile kendini gösteren toplumsal ve kişilerarası eksikliklerin yanı sıra bilişsel ve algısal çarpıtmalar ve sıra dışı davranışlar ile giden yaygın bir örüntü:

B.

Yalnızca şizofreni, iki uçlu bir bozukluk, psikoz özellikleri gösteren depresyon bozukluğu, psikozla giden başka bir bozukluk ya da otizm açılımı kapsamında bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmaz.

-Alınma düşünceleri (alınma sanrılarını kapsamaz).

-Yadırganacak denli olağana aykırı düşünce ya da konuşma (örn. belir­ siz, çevresel, eğretilemen [metaforik], çok ayrıntılı ya da basmakalıp).

-Kuşkuculuk ya da kuşkucu düşünceler. Uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım. Yadırganacak denli olağana aykırı, alışılagelmişin dışında ya da sıra- dışı davranış ya da görünüm.

-Birinci derece akrabalarının dışında yakın arkadaşlarının ya da sırdaşlarının olmaması.

-Yakınlaşmayla azalmayan aşırı bir toplumsal kaygıya, kendisiyle ilgili olumsuz değerlendirmelerden çok kuşkucu korkular eşlik eder.

Paylaş: