Motivasyon eksikliği neden olur?
Motivasyon eksikliği neden olur?


Motivasyon Nedir?

Motivasyon, bizi hedeflerimize ulaşmamız için iten, amaç odaklı davranışlarımızı başlatan, yöneten ve devam ettiren aynı zamanda çoğu davranışımızın arka planında olan güçtür. Buzdolabınızın kapağını açmanızın da bir kitaba uzanıp okumaya başlamanızın da arkasında spesifik motivasyonlar vardır. Baktığımızda her şeyin bize motivasyon olabileceğini düşünebiliriz fakat davranışlarımızı motive eden asıl etki için birkaç teori vardır. Bir grup uzman; içgüdülerin davranışlarımızın motivasyonunu oluşturduğunu düşünür, bir grup uzman ise biyolojik ihtiyaçlarımız olan yeme, içme, barınma, uyuma ihtiyaçlarımızın yani genel olarak dürtülerimizin yarattığı motivasyonla davranışlarımızı tanımlar. Bir diğer grup ise insanların hayatlarında optimal bir uyarılma seviyesine sahip olduğunu ve davranışlarımızın arkasındaki motivasyonun o optimal seviyeye ulaşma isteğinden geldiğini düşünür.


Motivasyonumuzu etkileyen dışsal ve içsel etkenler vardır. Dışsal motivasyon, çevremizden ve dış dünyamızdan aldığımız ödüllere bağlıdır. Para, ün, çevrenin beklentisini karşılama, ödüllendirilme, takdir edilme tarzında faktörler dışsal motivasyon etkenleri olarak sayılabilir. Dışsal motivasyonumuzun temeli davranış ve ödül mekanizmasıdır. İçsel etkenler de dış etkenlerden soyutlanmış şekilde sizi motive eden etkenlerdir. Buna hedefler, ilgi alanları, biyolojik ihtiyaçlar, sevgi, yapılan işten zevk almak/eğlenmek, riskli durumlarla veya meydan okumalarla savaşmayı sevmek gibi bireyin dış dünyasından ayrılan etkenler dahildir.Motivasyon Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

Motivasyonun davranışlarımıza olan etkisini düşünürsek, motivasyon eksikliği yaşam kalitemizi de başarılarımızı da negatif etkileyecek bir durumdur. Bir işi yapmaya, bir işe başlamaya veya genel olarak amaç odaklı davranışlarımızda isteksizlik ve coşku kaybı gibi hisler yaşıyorsak bu motivasyon eksikliğini işaret edebilir. Hayat kalitesini ve kazanımlarımızı kötü etkileyen bir durum olduğu için motivasyon kaybı yaşadığınızı düşündüğünüzde bir psikoloğa başvurabilirsiniz. Küçük çaplı motivasyon kaybının hayat motivasyonunu kaybetmeye kadar ilerleyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


Motivasyon eksikliğinin birden fazla sebebi olabilir, birey sebebini bilmese de terapi seansları sonrası motivasyon kaybı sorununun aşıldığı bilinmektedir. Hedef duygusu da bir etkendir ve hedef konusunda sıkıntı yaşanması motivasyon kaybına sebep olabilir. Aynı şekilde eğer hedefler yanlış ise olası bir başarısızlıkta öz güvensizlik duygusunun ortaya çıkmasıyla motivasyon kaybı yaşanabilir. Zaman yönetiminde sorun yaşama, erteleme, bir işi yaparken zorlanma ama üzerine gitmeme gibi diğer nedenler dışında bireyin kendi performansı ve karakteri hakkında sahip olduğu düşünceler de motivasyon kaybı yaratabilir. Bireyin kendini yetersiz, başarısız veya spesifik bir iş için öz güvensiz hissetmesi de nedenler arasındadır çünkü bireyin başarma ve ilerleme isteğini yok eder.Öğrenci motivasyonu artırma yöntemleri nelerdir?

Her bireyin olduğu gibi her öğrencinin de öğrenme için motivasyonu farklıdır. Bazı öğrenciler başarı ve öğrenme için kendi iç dünyalarındaki haz, azim ve hedefle motive olurlar. Bazı öğrenciler de cezalandırılmama, aile baskısı altında kalmama, dersten kalmama gibi dışsal etkenlerle motive olur. Fakat dışsal etkenler çok uzun süreli ve başarılı motivasyon etkenleri değildir ve yapılan işi zaman geçtikçe daha da keyifsiz hale getirebilir. Daha küçük yaş grupları için keşif duygusu bir motivasyon olabilir, öğrenci bir konudaki merakını giderdikçe ve keşif duygusunu tadınca, merak etme ve öğrenme sürecini devam ettirmek için motive olabilir. Uzmanlar bir konuya çalışırken en kolayı yerine en zor kısmından başlamanın da motivasyonu arttırdığını söylemektedir.


Öğrenciyle empati halinde olmak bir öğretmenin sınıf içerisindeki motivasyonu sağlaması için çok önemlidir. Özellikle sınav döneminde motivasyon sıkıntısı yaşayan öğrenciler için ise ödül yöntemi, hedef görselleştirmesi ve aşamalı olarak zorlukların üzerine gitmek gibi yöntemler efektif yöntemlerdir. Sınava odaklanan ve ciddi derecede stres altında olan bir öğrencinin ders motivasyonunun kaybı genel hayat motivasyonunu kaybetmeye de sebep olabilmektedir. Motivasyon eksikliği yaşayan sınav dönemi öğrencisi, çalıştığı konuların zorluğundan dolayı öz güven düşüklüğü yaşıyor veya zor gelen bir konuyu çalışmak için masa başına oturmak için bile motivasyon bulamıyor olabilir. Böyle durumlarda önemli olan öz güveni geri kazanmaktır. Sonuç olarak motivasyon eksikliği yaşayan bir öğrenci için öz güven, hedefe ulaşma ve başarı isteği gibi içsel etkenler, bir de ödül ve aileden veya öğretmenlerden gelecek olan yapıcı eleştiri ve övgü, motivasyon artışı için etkili yöntemlerdir.


Motivasyon Artırma Yöntemleri Nelerdir?

 

Motivasyon kaybı yaşandığında artırmak için kısa ve uzun süreli hedefler belirleme, bu hedefleri görselleştirme, bu hedefleri gerçekleştirmek için kararlı olma ve olumlu gelişimi takip etme etkili yöntemlerdir. Olumlu düşünme yeteneği aynı zamanda öz güvenle de alakalıdır. Bu yüzden öz güven geliştirmek de motivasyonu artırmak için önemlidir.


Bireylerin yeteneklerini, sınırlarını ve becerilerini bilmesi yani kendilerini tanımaları ve hedeflerine giden yolda kendilerine neler katmaları gerektiğini bilmeleri de bireyi bilinçlendirdiği için motivasyon artırmak için etkili bir yöntemdir. Bazı durumlarda motivasyon artırmak bu kadar kolay olmayabilir ve diğer etkenler de üst üste gelince üstesinden gelinemeyen bir durum ortaya çıkabilir. Bu yüzden motivasyon eksikliğinde veya motivasyon artırma ihtiyacında online olarak Tappy’den online hizmet veren bir psikolog ile görüşebilirsiniz. Özellikle hayat motivasyonunun kaybı bireyi içinden çıkılamayacak bir duruma sokabilir. Böyle durumlarda motivasyon eksikliğiyle baş etmek için bir uzmanla görüşmek bireyi motivasyon eksikliğinin uzun süreli olumsuz etkilerinden koruyabilir.Motivasyon Eksikliği Yaşayanlar Neden Bir Uzmana Başvurmalı? 

Motivasyon kaybı her insanın sıkça karşılaşabileceği bir durumdur ve aslında üstesinden gelmek de kolaydır fakat motivasyon kaybıyla beraber deneyimlenen olumsuzluk, öz güvensizlik ve “yapamam” düşüncesi bireylerin motivasyon eksikliğini pekiştirebilecek durumlardır. Aynı zamanda motivasyon eksikliğinin üstesinden gelemeyen bir bireyde hayat motivasyonunun kaybı da görülebilir. Bu durumları engellemek ve süreci hızlandırmak için bir online psikolog desteği alınması gerekmektedir.


Motivasyon eksikliği, tükenmişlik sendromu kaynaklı da olabilir. Eğer birey kendine çok yükleniyorsa, ciddi derecede stres altındaysa mutsuzluğun içinden çıkmakta zorlanabilir ve sonucunda motivasyonu düşmüş hissediyor olabilir. En başta sadece motivasyon sorunu gibi görünse de tükenmişlik sendromu biraz daha uzun vadede ortaya çıkan bir sendrom olduğu için anlaşılamayabilir. Bu sebeple motivasyon eksikliği için psikoloğa danışmak ve problemlere erken müdahale etmek tavsiye edilmektedir.


İş hayatında motivasyon eksikliği yaşayan bir birey bu durumu göz ardı ederse hem iş hayatına hem de özel hayatına zarar verebilir. İş yerinden kaynaklı dışsal etkenler veya bireyin yaptığı işi sevmemesi, koyduğu hedeflere bir türlü ulaşamayışı gibi içsel etkenler iş hayatındaki motivasyonda çok etkilidir. İş hayatımızın günlük hayatımızdaki ruh halimize ve hayat motivasyonumuza etkisi çok fazla olduğu için negatif ve uzun süreli etkilerden kaçınmak için tappy.com üzerinden psikoloğa başvurmanız atacağınız en iyi adım olacaktır.


Paylaşmak Güzeldir :)


Paylaş: