işyerinde ruh sağlığı ve çalışan psikolojisi

İş yerinde ruh sağlığı bugünlerde herkesin gündemin olan bir konu. İş yerinde ruh sağlığı anlayışımız değişirken ve ruh sağlığının ne kadar yaygın olduğu konusunda temel bilgilere bir göz atmaya değer. İşyerinde ruh sağlığını desteklemek artık hoş bir şey değil, bir zorunluluktur. Çalışanlarının gelişmesine yardımcı olmak için sağlıklı yaşam çözümleri oluşturmak ilk adımdır.

Benzer şekilde, çalışanlar da işverenlerini işyerinde ruh sağlığı programları sunmaya teşvik edebilir. Ancak bu faktörlerle mücadele etmek için işyeri önerilerine dalmadan önce, ruh sağlığının tam anlamını keşfedelim. İşyerinde pozitif ruh sağlığı, ekiplerin rolleri ve sorumlulukları değiştirirken çevik kalmasına yardımcı olur.  Her seviyedeki çalışanın ayrım gözetmeksizin açık bir şekilde iletişim kurabileceği güvenli bir alan yaratmak çok önemlidir. Bu olmadan, değerli yetenekleri elde tutmanıza yardımcı olabilecek geri bildirimleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Yetersiz Sağlık ve Güvenlik Politikaları

İş yeri sağlık ve güvenlik politikaları, çalışanların, ziyaretçilerin ve müşterilerin refahını korumayı amaçlar. Örneğin, genel bir politika, günlük sağlık konularında çalışanlara danışmayı veya güvenli çalışma koşullarına bağlılık göstermeyi içerebilir. Çalışanlar tehlikeli maddelerle mi yoksa bakımı kötü olan ekipmanlarla mı çalışıyor? İş yeri aşırı kalabalık mı, yetersiz aydınlatılmış mı, havalandırılmış mı ya da hijyenik değil mi? İş kazaları yaygın mı? Çalışan güvenliği şikayetleri veya endişeleri cevapsız mı kaldı? Sağlık ve güvenlik politikalarının zayıf olduğu işyerleri, çalışanların ruh sağlığını azaltabilir, personeli kaybedebilir, risk kovuşturması yapabilir ve karlılığı azaltabilir.

Kötü İletişim ve Yönetim Uygulamaları

Nazik ve ilgi çekici iletişim ve yönetim uygulamaları, iyi bir yönetici-çalışan ilişkisinin işaretidir . Kötü iletişim ve uygulamalar ise ilişkide gerginlik yaratır, ruh sağlığını etkiler ve işyeri stresini artırır.

Performans

Çalışanların sürekli olarak en üst düzeyde performans gösterme beklentileri, üzerlerinde bir baskı oluşturur. İş yükünün ve çalışma saatlerinin artmasına, stresin artmasına ve duygusal tükenmeye yol açar.

Aynı şey her seviyedeki çalışanlar için de geçerlidir. Ve sonuçlar kuruluşlar için kötü olabilir.

İşte İş yerinde Kötü Ruh Sağlığının Beş Olumsuz Etkisi: 

1.  Kişinin İşiyle İlgilenmemesi

Kötü ruh sağlığı, motivasyon kaybına ve odak eksikliğine yol açar. İşyerinde ruh sağlığı sorunlarımız olduğunda, zihnimiz sorunlarımıza takılıp kalır ve düşüncelerimizi ve duygularımızı düzenlemeyi zorlaştırır.

2.  Verimlilik ve İş Performansı  

Yüksek performans , hareket halindeki zihinsel güçtür. Zayıf zihinsel sağlık, yaratıcılığı ve esnekliği artıran davranışsal becerilere erişimi daha da zorlaştırdığı için iş performansını azaltabilir . Bu beceriler olmadan, işimizde iyi performans gösterecek psikolojik kaynaklara sahip olamayız.

3.  Azaltılmış Fiziksel Yetenek ve Günlük İşlevsellik

Sosyal kaygıdan bilişsel performans ve çalışma belleğindeki azalmaya kadar, günlük yaşam ve fiziksel kapasiteniz üzerinde büyük bir etki yaratır.

4.  Yanlış İletişim

Duygusal olarak iyi hissetmediğimizde iyi iletişim kurmak zordur . Düşük ruh sağlığı, olayları ve şahısları yanlış yorumlamaya veya aşırı tepki vermeye yol açabilir. Pasif-agresif bir tonla konuşmak, zayıf bir dinleyici olmak veya olumsuz bir tavır sergilemek olarak karşımıza çıkabilir.

5.  Kötü Karar Verme

Zayıf ruhsal sağlık, dürtü kontrolü eksikliğine, sağlıksız düşüncelere ve zayıf karar vermeye yol açabilir. Kötü karar verme, toplantıların kaçırılmasına, geç gelinmesine, taahhütlerin geri alınmasına veya şirket politikalarına uyulmamasına neden olabilir.

İşyerinde Ruh Sağlığını Geliştirmenin Yolları

İş yerinde refahı teşvik etmek söz konusu olduğunda, insanların zihinsel sağlıklarını günden güne iyileştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olan proaktif seçenekler yaratmak, çalışanların gelişmesine yardımcı olmanın anahtarıdır. İşte hem işveren hem de çalışan olarak zihinsel sağlığı teşvik etmek için bazı proaktif seçenekler.

İşveren olarak: 

Bir işverenin yapabileceği en hayati eylem hem daha geniş ruh sağlığı hem de klinik hizmetlere ihtiyaç duyanlar için kaynaklar sunmaktır. Klinik hizmetleri erişilebilir kılmak, ruh sağlığı bozukluğu yaşayan çalışanlar için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, çalışanların çoğunluğunun klinik bakıma ihtiyacı yoktur - ruh sağlığı desteğine ihtiyaçları vardır. Çalışanların başa çıkma becerileri, stres yönetimi ve dayanıklılık oluşturma konusunda yardıma ihtiyacı vardır. 

Aşağıda, işverenlerin işyerinde zihinsel sağlığı geliştirmek için kullanabilecekleri altı strateji bulunmaktadır:

1.   Çalışan Yardım Programı

Geleneksel olarak çalışanlara iş performanslarına veya refahlarına zarar verebilecek kişisel veya işle ilgili sorunlarda yardımcı olan iş temelli bir programdır. Çalışanlara ücretsiz olarak bir terapi desteği sağlanır ve ilişki zorlukları, travmatik olaylar (ör. işyeri şiddeti), yasal sorunlar, sağlık sorunları ve çok çeşitli diğer sorunlar gibi konularda yardımcı olabilir. 

Çalışanlar hizmetlere online, telefon, video yoluyla veya yüz yüze erişebilir.

2.   Dinlenme Alanları

Dinlenme aktiviteleri için ayrılmış sessiz alanlar, çalışanlara gevşemek ve stres atmak için gün ortası molaları için fırsat verir. Aynı derecede önemli olan, mola vermeyi ve bu alanları kullanmayı kültürel olarak kabul edilebilir kılmaktır. Liderler ve yöneticiler tonu ayarlayabilir.

3. Tüm Çalışanlar İçin Mevcut Olan Ruh Sağlığı Öz Değerlendirme Araçları

Öz değerlendirme araçları, akıl sağlığı sorunlarını değerlendirmek için anketler ve araçlar sağlar. 

Bu araçlar bir teşhis sağlamaz, bunun yerine daha fazla değerlendirmenin veya kaynakların çalışan için faydalı olup olmayacağını keşfetmeye yardımcı olur. 

Örneğin, araçlar şunları içerebilir:

-Ruh hali değerlendirme kontrol listesi

-İş-yaşam dengesi anketi

-Mevcut durum anketinizi değerlendirme 

-Çevrimiçi alkol ve uyuşturucu yardım merkezi 

-Online ruh sağlığı kontrolü

4. Depresyon İçin Ücretsiz Taramalar

Uygun olduğunda geri bildirim ve klinik yönlendirmeler sağlayan ruh sağlığı uzmanlarından klinik taramalar alınmalıdır. Aksi takdirde değerlendirme ve tedavi arama çabası bir engel olabilir.

Bir çalışan olarak: 

İşyerinde zihinsel esenliği teşvik etmek için çalışanlar, işverenleri, ihtiyaç ve ilgi alanlarını karşılayan stres yönetimi eğitimi ve zihinsel sağlık programları sunmaya teşvik etmelidir. 

Ek olarak, işte çalışanların zihinsel sağlığı geliştirmek için kullanabilecekleri altı strateji:

1.   İşveren Tarafından Desteklenen Program ve Faaliyetlere Katılın 

Çalışanlar, becerileri öğrenmek ve ihtiyaç duydukları desteği almak için işveren programlarından yararlanmalıdır.

2. İnişleri ve Çıkışları Başkalarıyla Paylaşın

Ruh sağlığı konusundaki damgalanmayı azaltmaya yardımcı olmak için , çalışanlar uygun olduğunda diğer iş arkadaşlarıyla kendi deneyimlerinden daha fazlasını paylaşabilir. Kendinizi çok güvende hissetmiyorsanız, bu ayrıntılara girmekten çok insanlığınızı paylaşmakla ilgilidir - iş arkadaşları ruh sağlığı uzmanlarının yerini alamaz.

3. Gün Boyunca Başa Çıkma Becerilerini Uygulayın

Günlük iş stresleriyle başa çıkmak için çalışanlar, daha sağlıklı zihniyetleri, ilişkileri ve benlik imajını teşvik eden becerileri uygulayabilir. 

Başa çıkma araçları şunları içerebilir:

-Derin nefes

-Sağlıklı iletişim

-Bunalmaktan kaçınmak için önceliklendirme ve her seferinde bir göreve odaklanma

-Olumlu kendi kendine konuşma kullanma

4. Öğle Tatillerinde Öz Bakım Pratiği Yapın

Günlük öğle yemeği molaları, yemek yeme fırsatından daha fazlasıdır - aynı zamanda kişisel bakım uygulamak için mükemmel bir zamandır. 

Öğle yemeği molalarında öz bakım uygulamak şunları içerebilir:

-İlham verici podcast'leri dinlemek

-Meditasyon

-Derin nefes

-Kısa bir doğa yürüyüşüne çıkmak

5. İlişkileri Besleyin

İşyerinde sosyal bağlantıları beslemek, işyerinde sosyal izolasyonu ve yalnızlığı önlemenin anahtarıdır .

Şirketler Neden Ruh Sağlığı Konusunda Endişelenmeli?

İşyerinde zayıf zihinsel sağlık şunlara neden olabilir:

-Bağlı olmayan çalışanlar

-Zayıf iletişim

-Yüksek ciro

-Güvenlik yükümlülükleri 

-Kötü iş performansı

-Düşük verimlilik

-Kötü karar verme 

Şirketler, ruh sağlığını bir konu olarak damgalayarak ve şirketin rolüne daha geniş bir açıdan bakarak liderlik edebilirler. En çok ihtiyaç duyanlar için klinik bakım için destek ve erişim sağlamanın yanı sıra, çalışanların kişisel ve profesyonel olarak gelişmesine yardımcı olan çözümlere odaklanarak ruh sağlığını yeniden tanımlayabiliriz. Anlayış, yaratıcılık ve destekle şirketler, çalışanları için en iyi zihinsel sağlık programlarını sağlayabilirsiniz bu konuda hem kişisel hem kurumsal anlaşmalar ile Tappy Online terapi platformu her zaman yanında!

Paylaş: