HİSTRİYONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

HİSTRİYONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

Aşağıdakilerden beşi (ya da daha çoğu) İle belirli, erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, aşırı duygusallık ve ilgi çekme arayışı ile giden yaygın bir örüntü:

İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.

Başkalanyla olan etkileşimleri, cinsel yönden, ayartıcı, kışkırtıcı ya da baş­ tan çıkartıcı, uygunsuz davranışlarla belirlidir.

Birden değişen, yüzeysel (sığ) duygular gösterir.

İlgi çekmek için sürekli olarak dış görünümünü kullanır.

Gereğinden çok etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır.

Yapmacık davranır, gösteriş yapar ve duygularını abartılı gösterir. Kolay etki altında kalır.

İlişkilerin, olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.

Paylaş: