GELİŞEN DÜNYANIN EN YAYGIN HASTALIĞI: İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Modern çağ ve gelişen dünyanın bizlere en büyük katkısı internet gibi bir hayal üstü bilimselliğin herkesçe aşina olunan bir düzeye gelmiş olmasıdır. Ancak bu durum her zaman avantaj olarak değerlendirilmemektedir. Bilim ve teknolojinin bizlere sunduğu iyilik ve güzellikler onları kullanan bizler tarafından doğru değerlendirildiği müddetçe fayda sağlamaktadır. Aynı şekilde bu değerlendirme kötü bir şekilde yapıldığı zaman ve sınırları belirlenmediği zaman da maalesef bizleri sıkıntılı süreçlere sürükleyebilmektedir. İşte bu sıkıntılı süreçler arasından son yıllarda en çok rastlanılan durum da internet bağımlılığıdır. 

TAPPY ailesi olarak özellikle internet aracılığı ile online terapi hizmetin veren bir kuruluş olarak üzerine uzun uzun düşündüğümüz ve oldukça değerli gördüğümüz bu konuyu tek seferde geçiştirerek anlatmak istemedik. Bu sebeple bu yazımızda öncelikle internet bağımlılığının ne olduğundan bahsetmek ve bilinmeyen tüm noktalarına değinmek istiyoruz. Daha sonraki yazılarımızda ise internet bağımlılığının psikoterapi sürecinden ve bu internet bağımlılığı tedavi sürecinin içeriğinden bahsedeceğiz. Şimdi dilerseniz gelin öncelikle internet bağımlılığını tanıyalım.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI NEDİR?

İnternet bağımlılığı bireylerin sosyal yaşantısını, arkadaşlık ilişkilerini, romantik ilişkisini ve meslek hayatı gibi hayatının merkezi olarak konumlandırılmış birçok konuda kişileri oldukça olumsuz yönde etkileyen çok tehlikeli bir bağımlılık türüdür. Ancak pek çok insan bağımlılık kavramını genel olarak alkol, madde, kumar, esrar, eroin gibi konularda daraltmış olması sebebiyle bu durumu bir bağımlılık olarak değerlendirmeyi dahi düşünmemektedir. Oysa tüm bağımlılık çeşitlerinin unsurlarını içerisinde bulunduran internet bağımlılığı; genel anlamda kişinin zamanının büyük bir kısmını internet üzerindeki etkinliklerine ayırması dolayısıyla bu isteğin önüne geçemediği bir noktaya gelmesi durumudur. Bu durum içerisinde bulunan bireyler, internet kullanımının engellenmesi durumunda öfkelenirler. İnternet olmadan kendisini eksik olarak hisseder, internete erişemediği ya da erişiminin kısıtlandığı anlarda oldukça öfkeli ve gergin olurlar ve maalesef internet bağımlılığı bulunan birçok birey bazen saldırgan davranışlar dahi sergileyebilirler. İşte tüm bu sebepler dolayısıyla internet bağımlılığı da kişinin hayatını oldukça fazla etkileyen bir bağımlılıktır demekten kesinlikle geri duramayız. Bu noktada kişi hem bilişsel hem duyusal hem de davranışsal anlamda pek çok belirti gösterir. Özellikle internet kullanımının oldukça arttığı bu dönemlerde internet bağımlılığı da çok dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI TANISINI KOYMAK İÇİN GEREKLİ OLAN UNSURLAR 

İnternet bağımlılığı bulunan kişilerin aşağıdaki davranış ve durumlar içerisinde bulunması kaçınılmazdır. Bu sebeple aşağıdaki durum ve davranışlar içerisinde bulunan kişilerin internet bağımlılığına yakalanmış olmaları muhtemeldir ve en yakın zamanda bir terapi için randevu alması durum yönetimi açısından oldukça önemlidir.

·       İnternet, bu kişilerin hayatlarının merkezinde yer alır. İnternet olmadan mutlu olamazlar, internete bağlı kalmadan yaşayamazlar. Sürekli internetle ilgili düşünürler, yapacakları her şeyi internete göre planlarlar. İnternet, onların her hareketine eşlik eder.

 

·       İnternet, bu kişilerin sosyal yaşantısının vazgeçilmez bir parçasıdır. Sosyal olarak yaptığı her şeyde interneti kullanmak isterler. Bu da bu kişilerin internetle daha çok zaman geçirmesine ve internete daha çok bağlanmasına neden olur.

 

·       İnternetle çok zaman geçiren bu kişiler internet kullanımını kontrol etmekte zorlanırlar. Bu zorluk bir süre sonra o kadar büyür ki interneti ne kadar kullanacaklarını belirlemeye çalıştıklarında hemen hemen her defasında başarısız olurlar.

 

·       İnternet kullanımına son vermek ya da tamamen kesmek bu kişiler için korkutucu bir durumdur. Böyle bir şey olduğunda sinir, tedirginlik ve büyük bir üzüntü hissederler.

 

·       Bir program yapsalar bile programladıkları zamandan çok daha fazla internette kalırlar. Ancak bu durum onlar için çok önemli bir sorun teşkil etmez.

 

·       Bu kişiler internete verdikleri zamanı yakınlarına ya da sevdiklerine vermedikleri için aile hayatlarında ya da sevgili ilişkilerinde (eğer varsa) çok fazla sorun çıkmasına sebep olurlar. Bu durumda bazen çok yalnız kalırlar. Ama öte yandan sosyal medya aracılığıyla arkadaş bulabilirler ve bu sebeple derin bir üzüntü yaşamazlar. Bu durumların geneli ise eğitim, iş, aile, kariyer gibi farklı alanlarda bu kişilerin aslında çok şey kaybetmesine sebep olabilir.

 

·       İnternet bağımlısı olan kişilerin internette kaldığı zaman fazlasıyla göze batar. Bu konuda zamanla ilgili soru soran sevdiklerine gerçek cevapları söylemezler ve dikkat çekmemek adına veya çevresindeki insanların söylenmelerini duymamak adına daha kısa bir zaman geçirdiklerini belirtirler.

 

·       İnternet bağımlılığı bazen bireylerin kötü duygulardan kaçmasının bir yoludur. Kişi kendini sıkıntılı, stresli, yalnız ya da kızgın hissettiğinde internette daha çok vakit harcayarak bu kötü duygulardan kurtulmaya çalışabilir veya gerçekten bu kötü duygu durumları içerisinden çıkabilir. Bu da internet bağımlılığı olan kişilerin, içerisinde bulundukları bu durumun kötü olmadığını kendilerine ikna etmek için kullanabilecekleri bir kılıf haline gelebilir.

İNTERNET BAĞIMLILIĞIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

İnternette gereğinden fazla zaman geçirmek fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra psikolojik rahatsızlıkları da ortaya çıkarmaktadır. İnternet bağımlılığı olan kişilerin %50’sine yakınında başka bir psikolojik rahatsızlık daha olduğu ifade edilmektedir. Bu noktada en sık rastlanan bozuklukların başında ise şunlar gelmektedir:

·       Madde kullanım bozukluğu

·       Duygudurum bozukluğu

·       Anksiyete bozukluğu

·       Psikotik bozukluk

·       Depresyon

·       Distimi 

İnternet bağımlılarının aynı zamanda başka bir bağımlılığı olduğu da ifade edilmektedir. Bu noktada yapılan araştırmalar;

·       Sık sık alışveriş yapma

·       Kumar oynama

·       Piromani

·       Seks bağımlılığı

gibi bağımlılıkların da internet bağımlılığına eşlik eden diğer bağımlılık türlerinden olduğunu ifade etmektedir.

Tüm bunlara ek olarak yapılan araştırmalar internet bağımlılığına eşlik eden bazı kişilik bozukluklarının bulunduğunu da ortaya koymaktadır. İnternet bağımlılığı sebebi ile ortaya çıkan kişilik bozuklukları ise:

·       Borderline kişilik bozukluğu

·       Narsisistik kişilik bozukluğu

·       Antisosyal kişilik bozukluğudur.

Bu kişilik bozuklukları içerisinden antisosyal kişilik bozukluğunun sebep olduğu dürtü kontrol bozukluğu ve madde bağımlılığı olan kişilerin de internet bağımlılığı üzerine daha fazla belirti gösterdikleri, özellikle ülkemizdeki gençlerde eğer ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sosyal fobi, hafif depresyon gibi ruhsal bozuklukların varlığında internet bağımlılığının daha fazla ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla birbirlerini tetikleyen rahatsızlıklar dolayısıyla içerisinden çıkılmaz bir hale gelinen internet bağımlılığı durumu fark edildiği anda bir çözüm aranmalıdır. Bunun için en doğru olan ve atılması gereken ilk adım da bu konu üzerine bir terapi almaya başlamak olmalıdır. 

İnternet bağımlılığı bulunan kişilerin kendilerini en rahat hissettikleri ortam olan internetin aracılığıyla bu kişilerin online terapi hizmetlerinden faydalanmaları ve terapi almaya ikna edilmeleri de çok daha kolaydır.

Paylaş: