EŞLE YA DA YAKIN İLİŞKİDE OLUNAN KİŞİYLE İLİŞKİ GÜÇLÜĞÜ

Kliniğe başvuru nedeni, yakın (eşi ya da birlikte olduğu kişi ile) ilişkinin niteliği olduğunda ya da ilişkinin niteliği, ruhsal sorunun ya da başka sağlık sorununun gidişini, sonlanımını ya da tedavisini etkilediğinde bu kategori kullanılmalıdır. Eşler aynı cinsten ya da karşı cinsten olabilirler. İlişki sorunları davranışsal, bilişsel ya da duygulanımsal alanlarda işlevsellikte bozulmalara yol açar. Davranışsal sorunlar için örnekler olarak, çatışmaları ortadan kaldır­ ma güçlüğü, birbirinden uzaklaşma ve aşın üzerine düşme verilebilir. Bilişsel sorunlar, karşısındakinin istek ve düşüncelerine olumsuz anlamlar yükleme ya da eşinin olumlu davranışlannı görmezden gelme olarak kendini göstere­ bilir. Duygulanım sorunlan arasında süreğen üzüntü, duygusuzluk ya da eşine duyulan öfke vardır.

Paylaş: