CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI


GEÇ BOŞALMA 

Eşli her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte (yaklaşık %75-100’ünde), kişi bir gecikme olmasını istemiyorken;

-boşalmada belirgin gecikme belirgin boşalma seyrekliği ya da yokluğu olmalıdır.

Belirtiler en az, yaklaşık 6 aydır bu sürmekte ve klinik açıdan belirgin sıkıntıya neden olmaktadır .

 

SERTLEŞME BOZUKLUĞU

-Her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte (yaklaşık %75-100’ünde);

-Cinsel etkinlik sırasında sertleşme sağlamada belirgin güçlük çekme

-Cinsel etkinlik bitene dek sertleşmeyi sürdürmede belirgin güçlük çekme

-Sertlik düzeyinde belirgin azalma

 

KADINDA ORGAZM BOZUKLUĞU

 Her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte (yaklaşık %75-100’ünde) aşağıdaki belirtilerden biri olmalıdır: Orgazmda belirgin gecikme, belirgin orgazm seyrekliği ya da yokluğu,Orgazm duyularının çok düşük yoğunlukta olması.

 KADINDA CİNSEL İLGİ/UYARILMA BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden en az üçü ile kendini gösteren, cinsel ilgi/uyarılmanın yokluğu ya da belirgin olarak az olması: Cinsel etkinliğe karşı ilgisizlik ya da çok az ilgi gösterme , Cinsel içerikli düşüncelerin ya da düşlemlerin olmaması ya da çok az olması,Cinsel etkinliği başlatmama ya da çok az başlatma, eşinin başlatma girişimlerine karşılık vermeme,Her cinsel karşılaşmada ya da neredeyse her cinsel karşılaşmada (yaklaşık %75-100’ünde) cinsel etkinlik sırasında, cinsel coşku/hoşlanma olmaması ya da çok az olması, İçten ya da dıştan gelen hiçbir cinsel simgeye (yazılı-sözel-görsel) karşı cinsel ilgi/uyarılmanın olmaması ya da çok az olması.

 

CİNSEL ORGANLARDA-PELVİSTE AĞRI/İÇE GİRME BOZUKLUĞU

Aşağıdakilerden birinde (ya da daha çoğunda) sürekli ya da yineleyici güçlük çekme:

-Birleşme sırasında vajinaya girme

-Vajinaya girme ya da girişimleri sırasında vulvovajinada ya da pelviste belirgin ağrı duyma

-Vajinaya girme eyleminin gerçekleşeceği beklenirken ya da vajinaya girme sırasında ya da girilmesinden ötürü, vulvovajinada ya da pelviste ağrı duymayla ilgili olarak belirgin bir korku ya da kaygı duyma

-Vajinaya girme girişimi sırasında pelvis tabanı kaslarını çok germe ya da sıkma

 

ERKEKTE DÜŞÜK CİNSEL İSTEK BOZUKLUĞU

Cinsel içerikli düşüncelerin ya da düşlemlerin ve cinsel etkinlik için isteğin, sürekli ya da yineleyici olarak az olması (ya da olmaması).

 Kişinin yaşı, genel ve toplumsal-kültürel durum gibi cinsel işlevselliği etkileyebilecek etkenler göz önünde bulundurulmalıdır.

 

ERKEN BOŞALMA

Eşli her cinsel etkinlik sırasında, sürekli ya da yineleyici olarak, vajinaya girdikten sonra yaklaşık 1 dakika içinde ve kişinin isteğinden önce boşalma. Belirtiler her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte(yaklaşık %75-100’ünde) en az, yaklaşık 6 aydır bu sürmekte ve klinik açıdan belirgin sıkıntıya neden olmaktadır.

Paylaş: