Psikologlar

Aybala Ceylin  GÜRPINAR
Aybala Ceylin GÜRPINAR

Uzman Klinik Psikolog

  • Görüntülü Görüşme

    1 adet / 50 dk / 350 TL

  • Sesli Görüşme

    1 adet / 50 dk / 250 TL

Hakkında

Uzman Psikolojik Danışman Aybala Ceylin Gürpınar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini bölüm ikincisi olarak tamamlamış ve yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Daha sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aynı bilim dalında yüksek lisans eğitimini 4,00 not ortalamasıyla tamamlayarak 2021 yılında uzmanlık derecesini almıştır. Yüksek lisans tezi kapsamında bilinçli farkındalık ve bilişsel esneklik düzeyinin ruhsal belirtiler üzerindeki etkisini incelemiştir. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitim sürecinde süpervizyon eşliğinde bireyle psikolojik danışma, kariyer psikolojik danışmanlığı ve çözüm odaklı psikolojik danışma uygulamaları yapmıştır. Şu anda özel bir kurumda okul psikolojik danışmanı olarak çalışmakta ve online psikolojik danışma seanslarına devam etmektedir. Bireylerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların çözümüne destek sunmaktadır. Psikolojik danışma çalışmalarının yanı sıra bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir. Bilinçli farkındalık, bilişsel esneklik, ruhsal belirtiler, kariyer psikolojik danışmanlığı ve çokkültürlü psikolojik danışma üzerine ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanmış makale ve bildiri çalışmaları bulunmaktadır.

Deneyim

Okul Psikolojik Danışmanlığı (2019)

Özel Milas Özge Koleji

Uzman Psikolojik Danışman (2021)

Marjinal Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Eğitim

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (2021)

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Kurslar

Ergenlere Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık Atölyeleri (2020)

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Yas Danışmanlığı (2020)

Ruh Sağlığı Derneği

Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı (2020)

Yeşilay

II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat Ve Teknoloji Sempozyumu (2021)

Dokuz Eylül Üniversitesi

Terapötik Kartlar Eğitimi (2019)

Milas Rehberlik Araştırma Merkezi

Psikodrama Workshop (2017)

Pusula Psikodrama Enstitüsü

Yüksek Şeref Belgesi (2018)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yabancı Diller

İngilizce

Konuşma: 2/3 Dinleme: 2/3 Okuma: 2/3 Yazma: 2/3
Akademik Yayınlar

Okul Psikolojik Danışmanlarının Bakış Açısından Çok kültürlülük: Nitel Bir Çalışma

Öğretmen adaylarının bilinçli farkındalık bilişsel esneklik ve ruhsal belirtilerinin incelenmesi

Öğretmen adaylarında kariyer yetkinlik beklentisi ve mesleki sonuç beklentisi: Kariyer stresinin aracı rolü