Psikologlar

Arda eren DOĞAN
Arda eren DOĞAN

Uzman Klinik Psikolog

  • Görüntülü Görüşme

    1 adet / 45 dk / 450 TL

  • Görüntülü Görüşme

    4 adet / 45 dk / 1600 TL

  • Görüntülü Görüşme

    10 adet / 45 dk / 3500 TL

Hakkında

Uzman Psikolog Arda E. DOĞAN, Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi'nde, psikoloji bölümünde %100 ÖSYM bursuyla tamamlamıştır. Ardından yüksek lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi'nde klinik psikoloji programında 'Moderator Role of The Authenticity on The Link Between Relationship Satisfaction and Psychological Well-Being'(İlişki Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Otantikliğin Düzenleyici Rolü) adlı teziyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde özel çocuklarla çalışmış yine bu sürecin ardından Koç Üniversitesi'nde ELC (English Language Center) yaz kampı'nda dört yaz boyunca 6-12 yaş aralığındaki çocuklarla akran zorbalığı, öfke kontrolü ve seperasyon anksiyetesi gibi zorluklarla yaşayan çocuklara danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu'ndan CBT (Cognitive Behavioral Therapy) eğitimi almıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince, psikodinamik psikoterapi yöntemiyle Psk.Dr. Ferhat Jak İçöz süpervizyonunda bir sene yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmeti vermiştir. Yine yüksek lisans süresi boyunca bir yıl süre ile Fransız De Lape Psikiyatri Hastanesi'nde Alkol ve Madde Bağımlılığı, Psikotik Yapılanmalar ve Çeşitli Kişilik Örüntüleri olan hastaları doktorlar eşliğinde gözlemlemiştir. Halihazırda yetişkinlere psikodinamik psikoterapi yaklaşımı ile hizmet vermekte olan Doğan, Lacanyen analiz eğitimlerine devam etmekte ve psikanaliz ile ilgilenmektedir. İlgilendiği alanlardan bazıları; Kişilik Örgütlenmeleri ve sorunları, kaygı, ilişkisel sorunlardır.

Deneyim

Psikiyatri Kliniği (2018 - 2018)

Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi

English Language Center for Kids (2016 - 2016)

Koç Üniversitesi

Psikiyatri Kliniği (2015 - 2015)

Universal Group Aksaray Hastanesi
Eğitim

Klinik Psikoloji (2021)

Bahçeşehir Üniversitesi

Psikoloji (2015)

Haliç Üniversitesi
Kurslar

Bilişsel Davranışçı Terapi (2015)

DATEM (Prof.Dr. Ebru ŞALCIOĞLU)

Psikodinamik Psikoterapi (2018)

Psk.Dr.Ferhat Jak İçöz
Yabancı Diller

İngilizce

Konuşma: 3/3 Dinleme: 3/3 Okuma: 3/3 Yazma: 3/3
Akademik Yayınlar

Nasıl Mükemmel Histerik Olunur? (Çeviri Editörü)