Psikologlar

Ezgi Cemile COŞKUN
Ezgi Cemile COŞKUN

Uzman Klinik Psikolog

Görüntülü

  • Görüntülü Görüşme *

    1 adet / 45 dk / 500 TL

  • Görüntülü Görüşme

    10 adet / 45 dk / 5000 TL

  • 15 Dakika Ücretsiz Görüşme

    1 adet / 15 dk / 0 TL

Hakkında

Aralık 2016-Kasım 2018 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Görsel Algı Laboratuvarı’nda gönüllü lisans araştırma asistanlığı yaptı. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Görsel Algı Laboratuvarı’nda Yrd. Doç. Dr. İnci Ayhan süpervizyonluğunda “Effect of Acceleration Pattern in terms of Congruence with Gravity on Perceived Duration” adlı kendi psikofizik araştırmasını araştırma arkadaşıyla beraber yürüttü. 2018-2019 yılları arasında Prof. Dr. Ali Tekcan’ın otobiyografik bellek üzerine yürüttüğü araştırmada anket oluşturma, veri toplama, kodlama ve analiz süreçlerine katkı sağlayarak asistanlık yaptı. 2018 yılında bir araştırma şirketinde Milletler Kalkınma Ajansının yürüttüğü Teknopark, AR-GE ve tasarım merkezinde çalışan AR-GE personeline yönelik bir araştırma kapsamında “derinlemesine görüşmeler” gerçekleştirerek gönüllü yaz stajını tamamladı. 2018 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Araştırma dersi kapsamında araştırma arkadaşıyla beraber yürüttüğü “Türkiye’de Babalık Deneyimi Üzerine Nitel bir Çalışma” projesini tamamladı. Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ndeki gönüllü stajında "günaydın toplantılarına" ve vaka sunumlarına gözlemci olarak katıldı. 2018-2019 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü Film Okuma Alt Kurulu’nda koordinatör olarak görev aldı. 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı. 2020-2021 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajyer psikoterapist olarak çalıştı. 2023 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansından "Psikoterapistlerin Zaman Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma" başlıklı teziyle mezun oldu. 2021’den beri çevrimiçi ve yüz yüze danışan görmeye devam etmektedir.

Deneyim

Psikolojik Danışmanlık Merkezi (2020 - 2020)

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İnsan Kaynakları (2018 - 2018)

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi

Psikiyatri Servisi (2018 - 2018)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eğitim

Psikoloji (2019)

Boğaziçi Üniversitesi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (2022)

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kurslar

Psikoloji (2022)

Boğaziçi Üniversitesi
Yabancı Diller

İngilizce

Konuşma: 3/3 Dinleme: 3/3 Okuma: 3/3 Yazma: 3/3
Akademik Yayınlar

Psikoterapistlerin Zaman Algısı Deneyimi Üzerine Nitel Bir Çalışma (In progress)